Inhoud

“Achter elk mooi verhaal schuilt een mens. Achter 100 mooie verhalen schuilt een systeem.”

Cliënt centraal! Maatwerk! Vraaggestuurd werken! Geen loze begrippen in zorg, welzijn, onderwijs, lokale bestuur, … Klantgerichtheid is in de social profit een ingeburgerd begrip en streefdoel. Maar tussen droom en daad, ambitie en werkelijkheid, liggen struikelblokken en valkuilen op de loer.

 

In deze lezing gaan we op zoek of patiënten, cliënten, burgers, … eigenlijk wel “klanten” zijn en wat klantgerichtheid kan betekenen in social profit. We verkennen welke strategieën er zijn om (steeds) waardevol(ler) te zijn voor klanten, welke implicaties de keuze voor klantgerichtheid heeft op de interne organisatie, en hoe deze keuze kan doordringen in elk aspect van de werking.

 

We staan daarbij onder meer stil bij het belang van het verkopen van lucht, hoe de terdoodveroordeling van missie en visie te vermijden, waarom dichter belangrijker is dan hoger en waarom bassisten goede leidinggevenden zijn. En waarom concurrentie een mooi woord is, of uw organisatie beter een tattoo-shop wordt, dan wel een carwash, en waarom je van masturberen écht wel blind kan worden …

Doelgroep

Iedereen die binnen de eigen organisatie wil weten hoe je echt klantgericht kan werken

Spreker

Tom Vandooren is actief als consultant en als docent aan de Arteveldehogeschool (opleiding sociaal werk). Hij publiceerde onder meer Sturen en Stuwen, 101 vragen over HRM in Social Profit” en “Te mooi om (niet) waar te zijn. Klantgericht organisatieontwerp in social profit”.
Recent verscheen ook “Overdienstbaarheid. 10 uitdagingen voor een klantgericht lokaal bestuur”.

Rode draad doorheen alle bezigheden is zijn fascinatie voor organisaties in social profit, en hoe ze dankzij of ondanks management tot resultaten komen, overleven en meerwaarde bieden aan de mensen die er beroep op doen én er werken.