Inhoud

Tijdens deze sessie ga je interactief (groepsdiscussies, oefeningen…) aan de slag met casussen en met jouw eigen ervaringen rond klasmanagement. Je toetst ze af aan een aantal modellen en krijgt de kans om concrete situaties voor te leggen in groep. Je stapt buiten met inspiratie om je klasmanagement verder te verfijnen.

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor leerkrachten secundair onderwijs, ook leerkrachten lager onderwijs kunnen aanknopingspunten vinden met hun lespraktijk.

Lesgevers

Sabine De Muynck: klinisch psycholoog & stagebegeleider, coach en docent pedagogische en communicatieve vakken in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Arteveldehogeschool.

Vanessa Badisco: orthopedagoog & stagebegeleider, coach en docent PAV en pedagogische vakken in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – Arteveldehogeschool.