De opleiding Bachelor in sociaal werk organiseert op woensdag 24 mei 2017 op campus Sint-Annaplein een studienamiddag 'kwb en de functies van het sociaal cultureel werk'. De studiemiddag richt zich naar al wie belangstelling heeft in sociaal cultureel werk ( docenten sociaal werk, praktijkwerkers, bestuursleden van kwb ...)

Over het onderzoek

In het onderzoek komen de verschillende facetten van de evolutie van de kwb aan bod. 
Daarbij gaat het in de eerste plaats om de verschillende aspecten van de identiteit van de kwb: mannenbeweging, arbeidersbeweging en christelijk geïnspireerde beweging. 
In de tweede plaats betreft het de kwb als vereniging die te maken heeft met de uitbouw en de ontwikkeling als een organisatie. 
In de derde plaats komen de vier functie van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen in verenigingsverband aan bod. 

De evolutie is de resultante van een verscheidenheid aan externe en interne factoren en actoren.  Zij worden gesitueerd in een samenleving die zich ontwikkelt van de eerste moderniteit naar een risicomaatschappij. 

Twee thema's

1/De uitdagingen en de valkuilen voor de kwb en de sociaal-culturele volwassenenverenigingen houden verband met de ontwikkelingen van de identiteit, de uitbouw van de organisatie en de functierealisatie van de vereniging. 

Kan men als sociaal-culturele volwassenenvereniging de vinger aan de pols van de samenleving houden?

2/De omschrijving van de functies van het SCW wisselde in de loop van de jaren. Het decreet van 2003 gaf voor het eerst een definitie van de vier functies: de gemeenschapsvormingsfunctie, de educatieve functie, de culturele functie en de maatschappellijke activeringsfunctie. Om een duidelijk beeld te krijgen van de verscheidenheid van het aanbod van een vereniging werd in het onderzoek een classificatie ontwikkeld. Zo kon in de kwb de evolutie van de functierealisatie door de jaren heen in kaart gebracht worden. 

Geeft de huidige functieomschrijving een duidelijk beeld van de activiteit van de vereniging? Of is ze aan een verruiming of herziening toe?

Stof genoeg voor een verdiepende studienamiddag.

 

Programma studienamiddag

1
14.00 uur Onthaal met koffie

14.30 uur

Welkom
Mark Pâquet, opleidingsdirecteur Bachelor Sociaal Werk Arteveldehogeschool
Fred Dhont, directeur SoCiuS, studienamiddagvoorzitter 

14.40 uur

Voorstelling onderzoek en formulering van de twee subthema’s
Roger Oosterlinck

15.15 uur 

Panelgesprek
Thema 1 - Kansen en valkuilen voor een sociaal-culturele volwassenenvereniging

  • Maria De BIe, prof. em. UGent
  • Johny Bambust, cel sociaal-cultureel werk kwb, docent Arteveldehogeschool
  • Fred Dhont, moderator

15.45 uur

Pauze

16.00 uur

Panelgesprek (vervolg)
Thema 2 - De vier functies: aan herziening toe?

16.30 uur Afronding
Fred Dhont
Roger Oosterlinck
16.45 uur Receptie