Doelgroep

Hulpverleners afkomstig uit het perinatale werkveld. Omwille van het lokale karakter van de studiedag, is de inschrijving beperkt tot zorgverleners werkzaam in Groot-Gent.

Programma

Donderdag 9 november 2017

8u30–9u           Onthaal
9u–9u15           Verwelkoming
9u15–10u45    Workshop 1: Bordspel kwetsbaar en zwanger
                            Workshop 2: Theoretische kaders rond kwetsbaarheid en casusbespreking
10u45–11u      Koffiepauze
11u–12u30      Workshop 1: Bordspel kwetsbaar en zwanger 
                            Workshop 2: Theoretische kaders rond kwetsbaarheid en casusbespreking
12u30–14u      Lunch en kennismaking met lokale organisaties tijdens de standenmarkt
14u–14u45      Voorstelling dienstverlening OCMW
14u45–16u      Workshop: werken met de sociale kaart aan de hand van casussen

Vrijdag 10 november 2017

9u–11u               Locatiebezoek bij de Gentse inloopteams
11u–12u30       Terugkeer naar de locatie gevolgd door lunch
12u30–13u15   Voorstelling dienstverlening wijkgezondheidscentra
13u15–14u        Voorstelling Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
14u–14u15        Koffiepauze
14u15–15u45   Workshop: Basishouding en zorg voor jezelf
15u45–16u        Afsluiting