'Diversiteit over-bruggen'

Onze samenleving is superdivers geworden. Maar wat verstaan we onder superdiversiteit? En wat betekent dat voor het onderwijs en hoe kunnen we ermee omgaan? De opleiding Leraar secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool gaat met de leerstoel 'Diversiteit over-bruggen' op zoek naar antwoorden op die actuele vragen. We willen leraren, directies, beleidsmakers, lerarenopleidingen en iedereen betrokken bij onderwijs of geïnteresseerd in het thema inspireren en tools aanreiken om met culturele diversiteit op school om te gaan. We delen een schat aan praktisch toepasbare informatie, gekaderd vanuit onderzoek en geïllustreerd vanuit praktijkervaring.

Voormiddagprogramma

Drie keynotes belichten elk vanuit hun expertise het thema diversiteit:

Dr. Dirk Geldof is docent aan de Universiteit Antwerpen en diverse hogescholen en auteur van meerdere publicaties rond diversiteit. Hij laat ons kijken naar de snelle demografische veranderingen in steden als Antwerpen en Gent, die 'majority-minority-steden' worden: steden waar de meerderheid van de inwoners een migratie-achtergrond heeft. Hij doet ons stilstaan bij de uitdagingen voor scholen en in de klas, zoals groeiende diversiteit in de diversiteit, meertalige realiteiten, levensbeschouwelijke diversiteit … De keynote verkent een divers-sensitieve basishouding als startpunt om krachtgericht de competenties van alle kinderen en jongeren te (h)erkennen.

Dr. Abdullah Sahin, professor aan Warwick University in Groot-Brittannië en verbonden aan de onderzoeksgroep religie en onderwijs, voert onderzoek naar de religieuze identiteit bij Britse moslimjongeren en werkt aan educatieve strategieën om de gevolgen van religieus extremisme binnen de moslimgemeenschap aan te pakken. Hij publiceerde een groot aantal wetenschappelijke publicaties over de islam en onderwijs.

Dr. Leslie Francis is professor aan Warwick University in Groot-Brittannië en directeur van de onderzoeksgroep religie en onderwijs. Zijn onderzoek focust op theologie, psychologie en onderwijs.

Namiddagprogramma

In de namiddag zijn er keuzesessies: workshops, rondetafelgesprekken, presentaties ...

Deelnemers kiezen uit een aanbod aan good practices, verdiepende sessies en vormingen die concrete informatie en inspiratie aanleveren voor de eigen school- en klaspraktijk.

De leerstoel beschouwen we als een belangrijk netwerkevent. Doorheen de dag voorzien we in voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. We sluiten de dag af met een verzorgde receptie.

Klik hier om je in te schrijven en het volledige programma te ontdekken.