Hoe is het stellen van vragen de hefboomfunctie bij uitstek voor het stimuleren van verbinding, uitwisseling, empowerment en zelfsturing vanuit een waarderende benadering? Hoe help je mensen best om hun onvermoede potentieel uit zichzelf naar boven te halen?
Heb je ook het gevoel dat je al te snel met oplossingen komt aandraven als mensen jou een probleem voorschotelen? Spendeer je ook meer tijd aan het bieden van antwoorden dan aan het stellen van vragen?
Constateer je ook dat dit op korte termijn vruchten oplevert? (“Als ik het zelf doe is het sneller en beter gedaan!”) En ..., dat deze vorm van micromanagement op langere termijn meebrengt dat dezelfde problemen steeds terug op jouw bord terecht komen? En ..., dat je hierdoor op de duur zelf eventueel in de problemen komt?

Inhoud

In deze module leer je de kracht ontdekken van exploratief coachen. Je leert hoe je de thematiek waarmee de andere afkomt, vol vertrouwen in handen van de ander laat. Je leert hoe je de ander kunt helpen om eigen aanvoelen van en kijk op deze thematiek in kaart te brengen. Deze module is eerder gericht op het stimuleren van vrijblijvend onderzoek dan op directe, doelgerichte verandering. Toch brengt dit dikwijls merkwaardig veel zuurstof, heroverweging en nieuwe keuzeruimte mee. De woorden, zinnen, handbewegingen,… waarmee de andere de thematiek brengt, zien we als opmerkelijke ‘vlaggen’. Vlaggen die het waard zijn om te leren merken. Je leert vervolgens om die vragen te stellen die de andere aanzetten om op zoek te gaan naar en zich opnieuw te verbinden met de eigen ‘lading’ onder de eigen ‘vlaggen’. Zo vormt het stellen van eenvoudige, aanstekelijke en intrigerende vragen de hoeksteen van exploratief coachen. Antwoorden zetten een punt. Vragen brengen een stilte voort waaruit een onstuitbaar zoekproces op gang komt. Ga 'back to basics' en ontdek ongekende mogelijkheden in de 'gekende' manieren van gespreksvoering en conversationeel werken.

Tijdens deze module klinkt volgende vraag voortdurend door op de achtergrond: "Hoe werk je op de rek van de relatie en hoe kun je schijnbaar ongepaste vragen gepast en verteerbaar stellen?" Hierbij vertrekken we van drie basisregels: vragen vragen om contact, om doelen en om respectvolle gefascineerde ontvankelijkheid. Je traint je intensief in de finesses van concretiserende, verbredende en verdiepende vragen. Er ligt een sterke klemtoon op oefenen, reflectie en vruchtbare transfer naar de eigen praktijk.

Programma

  • Exploreren van het proces van vragen en vragen gesteld krijgen.
  • Exploratief coachen met open en gesloten vragen.
  • Exploratief coachen met concretiserende vragen: o.a. scherp stellen van persoon, context, inhoud en proces.
  • Exploratief coachen met verbredende vragen: o.a. aandachtverschuiving stimuleren in zintuiglijke ervaring, tijdsoriëntatie en waarnemingsposities.
  • Exploratief coachen met verdiepende vragen: o.a. verbinding stimuleren met onderliggende capaciteiten, zorgen, doelen, ambities, waarden en verlangens.

Doelgroep

Bestaat je praktijk volledig of deels uit het werken met mensen? Heb je een mandaat om hen te helpen zodat ze het onvermoede potentieel uit zichzelf naar boven halen? Mogelijks werk je als hulpverlener, leerkracht, vormingswerker, leidinggevende, coach, supervisor, trajectbegeleider, mentor, consultant, ... ?

Lesgevers

GOEMINNE AN

Maatschappelijk assistente opgeleid in het leiden van groepen, systeembenadering, creatieve agogiek, NLP, counseling en coaching en psychogenese. Werkzaam als opleider en organisatieconsultant, zelfstandige praktijk als coach.

Inschrijvingsprocedure

Op deze pagina vind je meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor de bijscholing. Deze bijscholing maakt deel uit van de opleiding Postgraduaat Oriënteren op leiding geven. Via deze link schrijf je je in voor een creditcontract* in deze opleiding. Volg onderstaande stappen en vergeet op het einde niet om je registratie te finaliseren.

Stap 1: Vul de ontbrekende gegevens in (de meeste zijn vooraf geselecteerd). Zorg dat creditcontract zeker aangeduid is.

Stap 2: Vul jouw gegevens in. Hier kan je ervoor kiezen om jouw gegevens in te vullen via een kaartlezer (eID).

Stap 3: Personalia: vul de gevraagde gegevens in.

Stap 4: Werk: vul jouw functie en de naam van het bedrijf in. De rest is optioneel.

Stap 5: Facturatie: vul de gevraagde gegevens in.

Stap 6: Extra: Hier vul je de naam van de bijscholing in.

Stap 7: Controleer alles en finaliseer jouw registratie. Dat doe je door op de rode zin (linksboven) te klikken.

Stap 8: Na het finaliseren van de registratie, ontvang je een bevestigingsmail.

Stap 9: Proficiat, je bent succesvol geregistreerd voor de bijscholing!

Heb je jouw registratie succesvol voltooid maar geen bevestigingsmail ontvangen? Of heb je nog andere vragen/opmerkingen? Aarzel niet en contacteer de verantwoordelijke.

* creditcontract: hierbij schrijf je je in met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen.