Inhoud

Het concept Basale Stimulatie is gegroeid vanuit de ontmoeting met personen met een ernstig verstandelijke beperking en/ f meervoudige beperking. Het begon als een stimuleringsmethode waarbij men van buitenaf de zintuigen prikkelt. Momenteel is het een basishouding die evolueert naar een competentie. Als begeleider tracht je op elk moment van de dag de persoon uit te nodigen zichzelf waar te nemen en zich “goed te voelen” als basis voor contact in communicatie en wederzijds respect. Hierbij is het samen handelen, ritme en rituelen ontwikkelen en zo de structuur van het dagelijkse leven leren kennen van belang.

Het leren zit hem in de basisvoorwaarden creëren om tot leren te komen. Specifieke aandacht gaat naar de omgeving waarin we ons bevinden, waar kinderen tot ontwikkeling komen, leren. Een omgeving die uitnodigt, niet afschrikt of te chaotisch is en die de persoon waardeert in wie hij/zij is. Het is een leren vanuit het idee ‘ik mag er zijn’. Daardoor is het concept niet enkel toepasbaar binnen het domein van de personen met ernstige meervoudige beperking, maar ook personen met ASS, aandachtsstoornissen en gedragsproblemen.

Programma

We vertrekken vanuit de wereld van de personen met ernstig meervoudige beperking maar doen ook uitstapjes naar andere ontwikkelingsproblemen. Begrippen als sensorische vloed, somatische, vibratorische en vestibulaire stimulatie komen aan bod en worden door ervaringsoefeningen eigen gemaakt. Zo kunnen we het proces van het leren onder de loep nemen.

Dit zijn heel praktische, ervaringsgerichte lessen, waarbij een interactieve houding van belang is. Er wordt voortdurend gevraagd naar zichzelf te reflecteren en dit te delen. Net zoals we bij onze cliënten waken over hun gevoel en aandacht hebben voor de eigen fysieke, psychische en emotionele veiligheid zullen we dit ook doen bij de cursisten.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Lesgevers

Dirk De Schryver (kinesitherapeut, ergotherapeut en osteopaat) heeft expertise opgebouwd in begeleiding van kinderen met ernstig meervoudige beperking en ontwikkelingsstoornissen. Hij is actief binnen het VSBS (Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie) en heeft een project voor begeleiding van personeel in de begeleiding van personen met EMB in Hongarije opgestart.