Inhoud

In de workshops gaan we actief aan de slag met spelvormen die door de meesten onder ons waarschijnlijk wel gekend zijn, maar wij willen echter het accent leggen op het belang van deze activiteiten in functie van onder andere de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het jonge kind.

Programma

Door middel van muziek, grofmotorische spelvormen, Sherborne en Schrijfdans willen we de kinderen optimale kansen bieden.

  • Tijdens de grofmotorische spelvormen werken we zowel aan het lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie, muziek en dans, de oog- handcoördinatie en het emotioneel welbevinden: ik durf mij tonen in en voor de groep. We vertrekken steeds vanuit de gelijktijdig van beide lichaamshelften.
  • De Sherborne bewegingspedagogiek bevordert naast de motorische en cognitieve ontwikkeling ook het sociaal emotionele.
  • Schrijfdans is een schrijfmethode, voor alle kinderen die vertrekt vanuit de emoties van het kind en vanuit zijn natuurlijke bewegingsdrang. Want een goede lettervorm ontstaat vanuit een vloeiende basisbeweging, uitgevoerd met voldoende zelfvertrouwen. Het kind moet zich goed in zijn lijf voelen. Aanvankelijk wordt eerst alles ervaren, vertrekkende vanuit de grote bewegingen in de lucht, gaande naar bewegingen op een verticaal vlak en daarna een steeds kleiner wordend horizontaal vlak. Bij schrijfdans staat het kind centraal, zijn innerlijke beleving is de leidraad. Schrijfdansen is steeds verbonden met: muziek en liedjes, rijmpjes en spelletjes.  Alles wordt op een speelse manier geoefend, geautomatiseerd en opgeslagen in het motorische gedeelte van de hersenen.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Lesgevers

Celine Everaert volgde de banaba buitengewoon onderwijs en is nu aan de slag in het regulier kleuteronderwijs.