Programma

Dit vormingstraject bestaat uit zeven trajecten. Elke deelnemer kiest één traject.

1) Geweldloze communicatie en veilig klasklimaat (kinderen)
Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus geweldloze communicatie en veilig klasklimaat (kinderen): in ieders onderwijspraktijk is omgaan met een complexe groepsdynamiek best een hele uitdaging. Inzicht verwerven in de criteria van geweldloze communicatie helpt je als onderwijsprofessional om in een klasgroep tot positieve taal te komen met oog op verbinding. Bewust nadenken over de interventiestijl is hierbij essentieel. Zo wordt binnen elke groep gestreefd naar een veilig leerklimaat.

2) Geweldloze communicatie en veilig klasklimaat (jongeren)
Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus geweldloze communicatie en veilig klasklimaat (jongeren): in ieders onderwijspraktijk is omgaan met een complexe groepsdynamiek best een hele uitdaging. Inzicht verwerven in de criteria van geweldloze communicatie helpt je als onderwijsprofessional om in een klasgroep tot positieve taal te komen met oog op verbinding. Bewust nadenken over de interventiestijl is hierbij essentieel. Zo wordt binnen elke groep gestreefd naar een veilig leerklimaat.

3) Leerprocessen en -motivatie
Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus leerprocessen en -motivatie: onderwijs toegankelijk maken voor elke leerling vraagt aandacht voor de intellectuele mogelijkheden, voorkennis en interesses van alle leerlingen. Als onderwijsprofessional is het de uitdaging om de leeromgeving af te stemmen op de noden van de groep. Vertrekkend vanuit een growth mindset met oog voor talenten van leerlingen wordt zichtbaar gemaakt wat nodig is om met een klasgroep de vooropgestelde leerdoelen te bereiken.

4) Taal(beleid) - Meertaligheid
Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus taal(beleid) – meertaligheid: taal is voor veel leerlingen een drempel om vlot te communiceren. Die communicatie is zeer belangrijk om volwaardig deel te nemen aan onderwijs en om vlot te functioneren in groep. We gaan op zoek naar hoe we taal kunnen inzetten als hefboom voor gelijke onderwijskansen. Als onderwijsprofessional maken we kennis met inzichten in taal leren, taakgericht onderwijs, talensensibilisering en taalbeleid en wat dit allemaal voor je eigen onderwijspraktijk kan betekenen.

5) Zintuiglijke prikkelverwerking
Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus zintuiglijke prikkelverwerking: het opnemen van prikkels en verwerken van informatie is een complex proces. Als onderwijsprofessional is het niet evident om voor de groep een toegankelijke leeromgeving te creëren. We onderzoeken welke executieve functies meespelen in het proces van prikkelverwerking. Zo creëren we een leeromgeving die toegankelijk is voor elke leerling en die mogelijkheden voorziet om de weergave van informatie aan te passen aan de noden van de groep.

6) Maatschappelijke kwetsbaarheid
Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus maatschappelijke kwetsbaarheid: niet iedereen wordt met gelijke kansen geboren. Een klasgroep is een afspiegeling van de maatschappij. De barrières die onze leerlingen ondervinden om te participeren aan die maatschappij vinden we ook terug binnen een klasgroep. In dit lerend netwerk gaan we op zoek naar strategieën die ons als onderwijsprofessional helpen om in een klasgroep voor elke leerling voldoende kansen tot betrokkenheid en engagement te voorzien. Op die manier creëren we een leeromgeving waarmee elke leerling zich kan identificeren.

7) Socio-emotionele ontwikkeling
Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit de focus socio-emotionele ontwikkeling: als onderwijsprofessional merken we dat kinderen zich op een verschillende manier sociaal en emotioneel ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat omgaan met elkaars emoties en gevoelens niet altijd makkelijk verloopt. Binnen dit lerend netwerk hebben we oog voor zowel de sociale als de emotionele ontwikkeling. Vanuit aandacht voor emoties, zelfbeeld en temperament focussen op het begrijpen van gevoelens en emoties bij zichzelf (ik) en anderen (jij). Op die manier versterken we de omgangsregels en onderlinge relaties binnen onze klasgroep (wij).

Werkwijze

Via geïntegreerd leren binnen een lerend netwerk versterk je je professionele identiteit als expert betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon of buitengewoon onderwijs. Het onderwijs-leerproces krijgt vorm door een evenwichtige en doordachte combinatie van online leren, face-to-face leren en werkplekleren.

Lesgevers

Het lerend netwerk heeft twee begeleiders die via teamteaching samenwerken.

Doelgroep

Leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteunders, therapeuten, ... die minimum 1 dag per week actief zijn in het onderwijs.

Aantal deelnemers

Het aantal externe deelnemers is beperkt tot drie personen. Het lerend netwerk bestaat in totaal uit maximum 25 deelnemers.