Programma

Dit vormingstraject bestaat uit zeven trajecten. Elke deelnemer kiest één traject.

  1. Socio-emotionele ontwikkeling
  2. Leerprocessen en -motivatie
  3. Taal(beleid) – meertaligheid
  4. Zintuiglijke prikkelverwerking
  5. Maatschappelijke kwetsbaarheid
  6. Geweldloze communicatie en veilig klasklimaat

Werkwijze

Via geïntegreerd leren binnen een lerend netwerk versterk je je professionele identiteit als expert betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon of buitengewoon onderwijs. Het onderwijs-leerproces krijgt vorm door een evenwichtige en doordachte combinatie van online leren, face-to-face leren en werkplekleren.

Lesgevers

Het lerend netwerk heeft twee begeleiders die via teamteaching samenwerken.

Doelgroep

Leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteunders, therapeuten, ... die minimum 1 dag per week actief zijn in het onderwijs.

Aantal deelnemers

Het aantal externe deelnemers is beperkt tot drie personen. Het lerend netwerk bestaat in totaal uit maximum 25 deelnemers.