Programma

Dit vormingstraject bestaat uit zes trajecten. Elke deelnemer kiest één traject.

 

AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe speel je in op de noden van één leerling vanuit de focus autismespectrumstoornissen: een leerling met autisme verwerkt informatie op een specifieke manier.

Een auti-vriendelijke leeromgeving creëren is een uitdaging voor elke onderwijsprofessial. Inzicht hebben in het gedrag, de communicatie, de sociale omgang en het denken en handelen van het kind is essentieel. 

Op die manier kunnen we de denkstijl begrijpen, het gedrag plaatsen, onze communicatie aanpassen en een voldoende veilige omgeving creëren.

 

HOOGBEGAAFDHEID

Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe speel je in op de noden van één leerling vanuit de focus hoogbegaafdheid: wanneer we het over redelijke aanpassingen hebben, dienen we ook aandacht te hebben voor de leerling die extra uitdagingen nodig heeft. De reflex om deze leerling extra oefeningen te geven is snel gemaakt, maar speelt onvoldoende in op zijn noden. Je ontwikkelt uitdagende leeromgevingen voor deze leerling door creatief te werken met leerplandoelen en bestaande methodes.

 

MOEILIJK HANTEERBAAR GEDRAG

Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe speel je in op de noden van één leerling vanuit de focus moeilijk hanteerbaar gedrag: als onderwijsprofessional onderneem je al heel wat om een positief klasklimaat te creëren. 

Voor sommige leerlingen is deze aanpak echter onvoldoende en ontstaan er conflicten met andere leerlingen of met de leerkracht. Ook deze leerling heeft recht op een veilige leeromgeving. Door te begrijpen wat gedrag precies is en welke noden verschillende vormen van gedragsproblemen met zich meebrengen, leer je geschikte interventies uit te werken.

 

LEERPROBLEMEN EN -STOORNISSEN

Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe speel je in op de noden van één leerling vanuit de focus leerproblemen en -stoornissen: onderwijsprofessionals zoeken dagelijks naar een gepaste manier om leerlingen tot leren te brengen. Het standaardaanbod in leerstof werpt voor een leerling met leerproblemen of -stoornissen drempels en barrières op. Je leert op een andere manier kijken naar reken- en taalproblemen en -stoornissen. Je werkt redelijke aanpassingen uit en ontwikkelt een aangepast leeromgeving voor deze leerling door creatief te werken met leerplandoelen en bestaande methodes.

 

SOCIO-EMOTIONELE PROBLEMEN

Dit lerend netwerk draait rond de vraag: ‘Hoe speel je in op de noden van één leerling vanuit de focus socio-emotionele problemen: opgroeien is een uitdaging. Leerlingen proberen zichzelf en de relatie met

de wereld rondom hen te begrijpen. Voor sommigen verloopt dit moeizamer dan voor anderen en dan is een specifieke aanpak nodig. Je leert als onderwijsprofessional beter te begrijpen wat de verschillende

ontwikkelingsfases inhouden en waarom sommige leerlingen hier een zeer individuele ontwikkeling in doormaken. Dit zal jou helpen om interventies te ontwikkelen op maat van de leerling.

 

DCD

DCD of Developmental Coördination Disorder is een motorische beperking. Maar naast de zichtbare motorische moeilijkheden zijn er bij leerlingen met DCD evenveel onzichtbare moeilijkheden en dit op uiteenlopende domeinen. Als onderwijsprofessional is het belangrijk om hierop zicht te krijgen en een leeromgeving te creëren waarbij we deze drempels kunnen vermijden of aanpassen. We zoeken naar gepaste redelijke maatregelen en aanpassingen van de leeromgeving vanuit verschillende hoeken en contexten.

Werkwijze

Via geïntegreerd leren binnen een lerend netwerk versterk je je professionele identiteit als expert betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon of buitengewoon onderwijs. Het onderwijs-leerproces krijgt vorm door een evenwichtige en doordachte combinatie van online leren, face-to-face leren en werkplekleren.

Lesgevers

Het lerend netwerk heeft twee begeleiders die via teamteaching samenwerken.

Toelatingsvoorwaarde

Door je aan te melden verklaar je te voldoen aan de voorwaarde om minimum 1 dag per week actief zijn in het onderwijs (als leraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, ondersteuner, therapeut, …).

Aantal deelnemers

Het aantal externe deelnemers is beperkt tot drie personen. Het lerend netwerk bestaat in totaal uit maximum 25 deelnemers.