Tijdens de coronapandemie zijn we in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg massaal (noodgedwongen) beginnen beeldbellen met cliënten. In sneltempo verkenden we beeldbeltools en deden we ervaring op met professionele en doelgerichte cliëntgesprekken – zowel individueel als in groep. Daarbij botsten we op tal van vragen en uitdagingen. Als we na de pandemie beeldbellen duurzaam willen opnemen in ons hulp- en zorgaanbod, dan moeten we op zoek naar antwoorden.

We sluiten de inschrijvingen af op 11 juni 2021.

Wat zijn die uitdagingen rond professioneel beeldbellen met cliënten dan?

 • Gebruik ik een degelijke beeldbeltool of zijn er betere?
 • Hoe maak ik duidelijke afspraken met mijn cliënten (al dan niet met een informed consent)?
 • Hoe ziet mijn voorbereiding en afronding van een beeldbelgesprek er uit?
 • Hoe kan ik méér halen uit zo’n gesprek dan enkel elkaar aankijken en praten?
 • Welke ondersteunende tools of plug-inns kan ik inzetten?
 • Met welke ethische en juridische vragen worstel ik bij het beeldbellen?
 • Hoe overtuig ik mijn cliënten om te beeldbellen?
 • Hoe past beeldbellen in ons hulp-, zorg- of dienstverleningsaanbod?
 • Hoe sensibiliseer ik méér collega’s om beeldbellen te (blijven) gebruiken?

Dit zijn enkele voorbeelden van leervragen die aan bod kunnen komen.

Hoe pakken we dit lerend netwerk aan

In een lerend netwerk willen we vragen, keuzes, ervaringen en plannen delen over het beeldbellen met cliënten. We starten alvast met een eerste bijeenkomst waarbij elke deelnemer minstens 1 succeservaring(ske) wil delen én we onze leervragen én inbrengenwillen oplijsten. In de vier volgende bijeenkomsten willen op die leervragen ingaan en ervaringen uitwisselen.

Wat levert het je op?

 • Je doet inspiratie op om beeldbellen in te zetten in diverse hulp- en zorgsettings
 • Je kan aan de slag met do’s en don’ts om beeldbellen systematisch en doelgericht in te zetten in je praktijk
 • Je hebt houvast om beeldbellen in jouw werksituatie duurzamer te integreren

Voor wie?

 • Praktijkwerkers die ervaring hebben met beeldbellen met volwassen cliënten (je hebt minimaal 5 beeldbelgesprekken gevoerd)
 • 1 deelnemer per organisatie.
 • Ook een individuele of groepspraktijk komt in aanmerking als organisatie.

Wat verwachten we van jou

We verwachten van jou dat je …

… deelneemt aan 5 halve dagen lerend netwerk
… iets te vertellen hebt over het beeldbellen vanuit hulp en zorg met volwassen cliënten
… ervaringen uit je eigen praktijk wil delen
… voor één van de sessies de aanpak mee wil voorbereiden

 

Andere lerende netwerken: Leuven en Antwerpen

Naast dit lerend netwerk worden er nog twee lerende netwerken georganiseerd: