Doelgroep

 • 30 scholen van basis  - en secundair onderwijs
 • De school stelt een kernteam samen van een 5-tal personen: een directielid, minstens 2 klasleraren, een lid van het middenkader, tenminste 1 'kritische' vriend die breder werkt dan de school: vb. een pedagogisch begeleider, een CLB-medewerker, iemand uit het ondersteuningsteam waarop de school beroep kan doen, een GON- of ION-begeleider, coördinerend directeur, waarborgcoach, ...

Aanpak

 • begeleiding door een projectcoach
 • eigen praktijkvoorbeelden en casussen, leer- en coachingsvragen als vertrekpunt
 • elkaar ondersteunen bij de vertaalslag naar de eigen klas- en schoolpraktijk
 • uitwisselingskansen met andere scholen

Doelen

 • Je krijgt inzicht in de kernbegrippen uit het M-decreet en in denkkaders gericht op meer inclusief onderwijs.
 • Je leert een pedagogische en didactische vertaling maken naar de eigen klaspraktijk.
 • Je leert bekommernissen of weerstanden omdenken naar kansen en haalbare mogelijkheden.
 • Je integreert denkkaders, tools en instrumenten in het schoolbeleid.
 • Je werkt hierbij verbindend samen met alle actoren in en rond de school.

Input

Criteria voor het realiseren van redelijke aanpassingen, principes van handelingsgericht werken, continuüm van zorg, differentiatie, universeel ontwerp (UDL), ...

Materiaal van de inspiratiedag

Output

Schooleigen visie met een meer inclusieve benadering + prioriteitenplan voor verder begeleidings- en professionaliseringstraject.

Programma

Het traject omvat 8 sessies. De inspiratiedag (volledige dag) en uitwisseldag (voormiddag) vinden plaats in Gent.

Kostprijs

Dit project is gratis en wordt gesubsidieerd door het Departement onderwijs en vorming.

Partners

Arteveldehogeschool,
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen &
Pedic - Pedagogische begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent

Projectteam

Piet Buyse, Pieter Feys, Jente Hugaert, Liesbeth Stevens (vervanging Sofie Michels tot jan 2018), Ines Vandoorne, Lies Vanpeperstraete

 

 

Leidraad Klaar voor redelijke aanpassingen

Leidraad Universeel Ontwerp in de klas en op school