Inhoud

Heel vaak schuiven politiserende praktijken in het sociaal werk de ‘emancipatie’ van de deelnemers als belangrijk doel of uitgangspunt naar voor. Tegelijk krijgt die emancipatie zowel in de visie als in de praktijk zeer verschillende invullingen. Een belangrijke kwestie daarin is hoezeer sociaal werkers spreken en handelen namens die deelnemers, en/of deelnemers zelf kunnen spreken?  We gaan in benaderingen van ‘emancipatie’ die invloed hadden en hebben in het sociaal werk. We bevragen die vanuit het uitdagende denken van de Franse filosoof Jacques Rancière. 

Begeleiding

Bart Van Bouchaute (Arteveldehogeschool), Luc De Droogh (HoGent) en Raf Debaene (filosoof) begeleiden deze masterclass. Daarnaast komen verschillende gastsprekers aan bod.

Doelgroep

Medewerkers, leidinggevenden, docenten, studenten, onderzoekers en deelnemers in het sociaal werk en geïnteresseerden. Wie na deze masterclass een rapport inlevert dat positief wordt beoordeeld, kan een vrijstelling krijgen voor de derde module in het postgraduaat ‘Politisering in het sociaal werk’ dat in september 2021 start.

Programma

Donderdag 29 april

Voormiddag

Benaderingen van emancipatie in politiserend sociaal werk

 

Tijdens de eerste voormiddag gaan we, na een algemene situering van ‘Politisering in en door sociaal werk’ met Bart Van Bouchaute (Arteveldehogeschool), dieper in op een aantal visies en bewegingen van emancipatie met Luc De Droogh (HoGent).

Namiddag

Lectuurseminarie sleutelteksten Rancière met filosoof Raf Debaene

 

In een lectuurseminarie zoomen we in op enkele sleutelteksten over ‘emancipatie’ van de Franse filosoof Jacques Rancière. Hij koppelt ‘emancipatie’ aan de ‘gelijkheid van intelligentie’ en het democratisch principe dat iedereen,  gelijk aan om het even wie, zicht- en hoorbaar kan worden en ‘aan politiek doen’. Er wordt vooral geput uit "De onwetende schoolmeester" en "De haat tegen de democratie". We bespreken wat deze inzichten kunnen betekenen voor het sociaal werk.

   

 

Dinsdag 11 mei

Voormiddag

Emancipatie en dekolonisatie met Sarah Adeyinka (UGent) en Denoix Kerger (Arteveldehogeschool)

 

In deze sessie behandelen we de brandend actuele kwestie van dekolonisatie in onze samenleving en specifiek in en van het sociaal werk. Welke visie op emancipatie brengt dekolonisatie naar voor en wat betekent dit voor politiserend sociaal werk?
Sarah Adeyinka is  al meer dan tien jaar actief op het vlak van humanitaire hulpverlening, met een focus op kwetsbare bevolkingsgroepen zoals vluchtelingen, asielzoekers en overlevenden van mensenhandel voor seksuele uitbuiting. Ze doctoreert aan de Universiteit Gent met een onderzoek naar de impact van transitervaringen op het welzijn van niet-begeleide minderjarigen.
Denoix Kerger (Arteveldehogeschool) volgt het dekolonisatiedebat met een specifieke interesse naar haar kritische betekenis voor het sociaal werk.

Namiddag

Lectuurseminarie met filosoof Raf Debaene

 

Donderdag 27 mei

Voormiddag

Lectuurseminarie met filosoof Raf Debaene

Namiddag

Emanciperend werken met theater met Mia Grijp (theatermaakster Sering VZW)

 

In 1973 studeerde Mia Grijp af aan Studio Herman Teirlinck. Gedurende 20 jaar was zij een veelgevraagde actrice voor zowel klassieke als eigentijdse auteurs, naast politiek theater,
cabaret en musical. In 1995 richtte ze Sering vzw op waar ze podiumtechnieken inzet als instrument voor (re-)activering van sociaal kwetsbare personen. De missie van Sering is: al spelend de toekomst verbeelden: “We hebben een nieuwe avant-garde nodig die disciplines verbindt en maatschappelijke utopieën durft te ontwikkelen.”

 

Donderdag 10 juni

Voormiddag

Emancipatie, bewustwording en actie met Bart Holvoet (Atelier voor Werknemersvorming)

 

In deze sessie staat de traditie van bewustwording en actie centraal. Bart Holvoet was een van de drijvende krachten achter de KAJ-interimactie. Bij Wereldsolidariteit trok hij mee aan de kar van de Schone Kleren Campagne. Nu is hij actief in het Atelier voor Werknemersvorming. Vanuit die praktijken legt hij concreet de methode ‘Zien – Oordelen – Handelen’ uit zoals die door de oprichter van KAJ Cardijn werd ontwikkeld. In die methode staat bewustmaking centraal, omdat ‘verandering van de mens’ en ‘verandering van de samenleving’ onverbrekelijk samenhangen.

Namiddag

Afsluiting lectuurseminarie

 

Tijdens deze sessie staan we stil bij de betekenis van de inzichten uit de lectuur van Jacques Rancière voor praktijken van politisering in het sociaal werk.