De masterclass Politisering is een samenwerking tussen de Sociaal werk Academie van de Opleiding PBA Sociaal werk van de Arteveldehogeschool en de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de UGent.
We streven bewust naar dwarsverbindingen tussen gevestigde organisaties en nieuwe praktijken, en tussen verschillende sectoren in het sociaal werk. Verder willen we de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en ervaringskennis bevorderen. De confrontatie van deze inzichten met de eigen ervaringen, uitgangspunten en referentiekaders, en met die van anderen zijn een permanent aandachtspunt.

Programma

Na een startdag over de politieke en politiserend rol van sociaal werk en een sessie over de verhouding tussen politisering en advocacy, verkennen we in vier sessies een aantal uiteenlopende benaderingen van politisering. De uitgangspunten van de benaderingen wordt toegelicht en meteen gekoppeld aan praktijken die zich inspireren op die benadering of vanuit die benadering zijn onderzocht. De laatste sessie wordt gevolgd door een terugblik op en evaluatie van de cursus.

 • Politisering als kernopdracht van het sociaal werk  - 21 februari 2019: 9.00-17 u
  Met: Prof. Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk/Sociale Pedagogiek UGent), Raf Debaene (em. Sociaal werk Arteveldehogeschool), Reyhan Görgöz & Bart Van Bouchaute (beiden Sociaal werk Arteveldehogeschool).
   
 • Politisering en advocacy -28 februari 2019: 13.30-17u
  Met: Joris Decorte (Vakgroep Sociaal Werk/Sociale Pedagogiek UGent) en Fleur Van Oyen & Stijn Belmans (UitdeMarge, koepel jeugdwelzijnswerk)

 • Politisering tussen dialoog en tegenspraak (Habermas versus Mouffe) - 28 maart 2019: 13.30-17u
  Met: Danny Wildemeersch (Em. Laboratorium voor Educatie en Samenleving KuLeuven)

 • Politisering buiten de instituties: subpolitiek (Beck) - 4 april 2019: 13.30-17u
  Met: Dirk Geldof (Odisee Hogeschool)
   
 • Politisering als bewustwording en belangenstrijd (van Marx tot Freire) -9 mei 2019: 13.30-17u
  Met: Michel Vandenbroeck (Vakgroep Sociaal Werk/Sociale Pedagogiek UGent) en Katrien Boone (gevraagd)
   
 • Politisering als verstoring van de bestaande orde: subjectivering (Rancière) - 23 mei 2019: 9.00-12.30u
  Met: Anika Depraetere (Sociaal Werk Hogeschool Gent), Reyhan Görgöz en Raf Debaene (beiden Sociaal Werk Arteveldehogeschool )
 • Slotnamiddag: reflectie en evaluatie - 23 mei 2019: 13.30- 17u

Prijs

Deelname aan de volledige reeks kost 200 euro.
Deelname aan een of meerdere sessies is ook mogelijk. Je betaalt dan 30 euro per halve dag en 50 euro voor een volledige dag.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op praktijkwerkers in alle domeinen van het sociaal werk, op leidinggevenden en bestuurders, op opleiders en onderzoekers in het sociaal werk.  Het aantal deelnemers is beperkt om een vruchtbare uitwisseling te bevorderen.

Certificaat

Wie een certificaat van bijscholing van de Arteveldehogeschool wenst, schrijft na het deelnemen aan het volledige programma een paper over de kwestie ‘politisering als uitdaging voor het sociaal werk’. De beoordeling van de cursist gebeurt via schriftelijke feedback op de paper.
Dit certificaat geeft recht op gedeeltelijke vrijstelling bij deelname aan de Permanente Vorming (postacademische vorming) over ‘Politisering in het sociaal werk’ (in ontwikkeling voor Academiejaar 2019-2020 en volgende).

Prijs

Deelname aan deze masterclass kost slechts 200 euro door de gezamenlijke inbreng van UGent (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en Arteveldehogeschool (opleiding PBA Sociaal werk) aan de ontwikkeling van dit initiatief.

In deze prijs is inbegrepen:

 • De begeleiding en de gastsprekers op de cursusdagen
 • Feedback op de toepassingsopdracht als je daaraan deelneemt
 • Drank tijdens de cursusdagen
 • Broodjeslunch tijdens de start- en slotdag.