Programma

Lean wordt gekoppeld aan het Toyota Production System: hoe bv. in een productiecontext 'het werk' in de loop der jaren tot vijftig maal toe efficiënter is kunnen worden. Bij de invulling van de betekenis van lean voor kenniswerk, staan we stil bij wat waardecreatie betekent in de context van kenniswerk en welke verspillingen we in lean kenniswerk best vermijden. We koppelen lean aan de wendbaarheid die organisaties moeten opbrengen om continu mee te zijn met veranderingen.

Kenniswerkers pakken per definitie niet-routinematige problemen aan met slechts één grondstof: informatie. Veel van dat werk blijft onzichtbaar: het gebeurt in de 'black boxes' van de hoofden van de kenniswerkers. Om informatieprocessen efficiënter te doen verlopen, belicht deze masterclass een praktijk die de lean-principes illustreert: dynamisch of adaptief dossierbeheer. Het gaat om een andere manier van informatiebeheer, interne communicatie, leren-in-het-werk, kortom een andere manier van werken met minder vergadermomenten en geen overtollige informatie in de mailboxes. We sluiten af met de relatie van informatiewerk met de organisatiecultuur, en anders leidinggeven. 

Ontdek het antwoord op: 

  • Onze informatie is opgeslagen in tientallen systemen, hoe behoud ik het overzicht?
  • De informatiedoorstroming hapert, hoe maken we die processen efficiënter?
  • Het management klaagt dat er te weinig informatie bottom-up doorstroomt. Hoe pakken we dat aan?

Door wie? 

Filip Callewaert is verantwoordelijke informatie- en kennisbeheer in het Havenbedrijf Antwerpen. Hij werkte de voorbije jaren aan een nieuwsoortig informatiebeheer: het adaptieve of dynamische dossierbeheer. Het concept won twee awards in Washington. Deze methode wijzigt de manier van (samen)werken en tast op een goede manier de organisatiecultuur aan, die gedoemd is zich aan te passen aan de 21ste eeuw. 

Voor wie?

  • Chief Information Officers, communicatiedeskundigen, stafmedewerkers,... die het management en de organisatie adviseren op vlak van informatiemanagement
  • Lean professionals, proces consultants, projectmanagers,... die informatieprocessen en -systemen optimaliseren en aligneren met de organisatiestrategie

Benieuwd naar andere masterclasses Kennis- en informatiemanagement? 

Klik snel door naar: 

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven!