Inhoud

Je gaat op zoek naar:

  • hoe je medewerkers kunt ondersteunen bij hun presteren, samenwerken, welbevinden en leren,
  • hoe je een doelgerichte en op maat gesneden mix van heldere functiebeschrijvingen, gerichte werving en selectie, bevredigende werkomstandigheden, gepaste honorering, vormingsmogelijkheden, dagelijkse coaching en bijzondere begeleidingsgesprekken kunt creëren.

Je traint een aantal gespreksvaardigheden die essentieel zijn bij het voeren van begeleidingsgesprekken.

Programma 

  • Een inspirerende visie op medewerkersbegeleiding.
  • Wie zijn de medewerkers? Kritische reflectie op beeldvorming.
  • Doelgericht begeleiden met een functioneringskaart.
  • ‘Krijg het maar gezegd’: de kunst van feedback geven.
  • Feedback ontvangen.
  • Een aantal bijzondere gesprekken in de kijker: functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, slecht nieuwsgesprek ...
  • Oefenen van vaardigheden zoals exploreren, vragen stellen, terugkoppelen, motiveren, omgaan met weerstand, aanzetten tot actie, corrigeren ...

Doelgroep 

Werk je in de gezondheids-, sociale of publieke sector? Ben je werkzaam als leidinggevende? Heb je mandaat om gesprekken te voeren met je medewerkers? Dan behoor je tot de doelgroep van deze module!

Lesgevers

Mieke Bauwens

Psychiatrisch verpleegkundige, pedagogisch diploma, universitaire opleiding kwaliteitscoördinator. Training in het werken met lichaamstaal, systeemdenken en communicatietheorie, TGI, integrale gezondheidszorg. Leertherapie ‘gestalt en psychosynthese’ en contextuele hulpverlening. Werkzaam als stafmedewerker in een psychiatrisch centrum.

 

 

Cappaert Veronique

Logopediste, opgeleid in het systeemtheoretisch denkmodel aan de IAA. Opgeleid en ervaring in het werken met kinderen/jongeren/volwassenen, met groepen/teams in organisaties en met leidinggevenden. Werkzaam als opleider en zelfstandig organisatieconsulent.