Waarom deze opleiding?

In deze opleiding leer je een inschatting te maken van het welzijn, de stress- en burnoutlevels van het individu en een assessment te maken van het beleid van een organisatie (bv. onderneming, school, ziekenhuis,...). Je ervaart zelf de impact van een set basistechnieken van Mindfulness Based Interventions en leert die op een zorgvuldige manier door te geven. Dit doe je middels 4 basismodules: 

 • FUNDAMENTELE INZICHTEN IN MIND-BODY INTERVENTIONS

In deze module krijg je een overzicht van de grote psychologische stromingen en de plaats van mindfulness in dit geheel. Je verwerft inzicht in de de ‘mind-body connection’ en de factoren die de energie beïnvloeden op lichamelijk vlak. Ook het begrip Heart Rate Variability (HRV) wordt gekaderd en in de praktijk getoetst m.b.v. biofeedback metingen. 

 • EXPERIËNTEEL BELEVEN

Deze module bestaat uit een intensieve training in de basiselementen van mindfulness based stress reduction, die verdiept wordt middels een driedaagse silent ‘silent retrait - bootcamp’.

 • HUMAN-CENTERED ORGANISATION SCAN

Je exploreert de rol van het individu en teams in organisaties. Je verwerft inzicht in de beleidsmatige en wettelijke aspecten van psycho-sociaal welzijn op het werk en de beschikbare meetinstrumenten om dit in kaart te brengen. Finaal voer je zelf een organisatiescan uit in je eigen context of organisatie. 

 • MICROTEACHING

Middels microteaching bekwaam je je verder in de verschillende mindfulness based interventions. 

 • EXTRA MODULE - BLENDED CARE - CLIËNTGERICHT TOEPASSEN VAN MINDFULNESS BASED INTERVENTIONS

Wie zich wil toeleggen op individuele zorgverlening op het vlak van stress- en burnout-preventie, re-integratie,... kan de aanvullende module ‘Blended Care’ volgen, die inzet op cliëntgericht blenden van individuele coaching en therapie met online Mindfulness Based Intervention.

In deze module leer je gebruik maken van de toepassingen uit de Mindfulness Based Interventions  zoals weergegeven in de online tool van VaardigLeven.be. Ze stellen je in staat om complementair aan de bestaande praktijk van coaching of psychotherapie deze waardevolle tools en technieken te blenden. We denken hierbij bvb. aan het gebruik van zelfcompassie, ACT, focusing, … 

Klik hier voor meer informatie.

Doelgroep

We richten ons tot werknemers, managers, zorgverleners, coaches,... die individuele zorg willen verlenen op het vlak van stresspreventie, burn-outpreventie, re-integratie en de rol van het individu en het team in een organisatie (in de brede betekenis van het woord) wil exploreren.

Lesmomenten praktisch en kalender

Dit is een dagopleiding. De contactmomenten gaan – op enkele uitzonderingen na - telkens door op vrijdag van 9u tot 16u. We werken met een mix aan onderwijswerkvormen via het concept @home @campus:

Tijdens de contactmomenten @campus volg je op vrijdag les op de campus, waar de focus op praktijk, vaardigheden, coaching, interactie en samenwerkend leren ligt. Daarnaast zijn er ook @home contactmomenten: dit is contacttijd online, al dan niet op je eigen tempo en al dan niet samen met je medecursisten en met de docent. Contacteer de opleidingscoördinator om de exacte lesplanning (welke momenten zijn @home @campus, welke @campus @home) te kennen.

Leskalender (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Kick-off op dinsdag 12 oktober 2021 (19u – 21u)
   
 • Vrijdagen, telkens 9-12 u. en 13-16.00 u.
  (Broodjeslunch en versnaperingen voorzien)
  • 15 en 29 oktober 2021
  • 12, 19 en 26 november 2021
  • 3 en 10 december 2021
  • 21 januari 2022
  • 11 en 25 februari 2022
  • 11 maart 2022
  • 25 maart 2022 (enkel voormiddag)
  • 22 april 2022 (enkel voormiddag)
  • 20 mei 2022 (enkel voormiddag)
  • 3 juni 2022
 • Stilte-retraite op 17, 18, 19 februari 2022 (op verplaatsing)
 • + 25 maart, 22 april en 20 mei (telkens namiddag) indien je extra module volgt

Verdere praktische informatie

 • De totale werkbelasting (incl. lessen volgen, voorbereidend werk, opdrachten,…), horende bij deze opleiding, omvat 500 à 600 uren.
 • Na slagen voor de 4 basismodules ontvangen deelnemers een certificaat mindfulness based practitioner waarbij ze individuele zorg kunnen bieden op het vlak van stresspreventie, re-integratie, veerkracht, balans werk-privé,…
 • Wanneer de cursist zich uitschrijft voor de start van de opleiding, dan wordt het studiegeld terugbetaald met uitzondering van 10% van het studiegeld. Eenmaal de opleiding van start gegaan is wordt er geen terugbetaling gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of het tweede semester worden aangeboden. (Zie artikel 9 in het studiecontract postgraduaten 2021-2022)