Inhoud: Ethisch leiderschap en duurzame organisatieontwikkeling rond integriteit’

  • Wat is integriteit? Waarom moeten we er werk van maken? En hoe doen we dat?
  • Hoe organiseer je integriteit binnen een organisatie?
  • Welke rol speelt de leidinggevende binnen het integriteitssysteem?

Doelgroep

Iedereen die binnen de eigen organisatie wil werken rond integriteit.

Spreker

Julien Topal is sinds 2015 actief als onafhankelijk trainer en adviseur op het gebied van ethiek en integriteit. Voordat hij zich voegde bij Governance & Integrity (G&I) in 2015 was hij als adjunct professor in de ethiek werkzaam aan William Paterson University en was hij als onderzoeker verbonden aan Columbia University’s Center for Sustainable Investment. 

Binnen G&I is Julien actief op integriteit in de volle breedte – van preventieve handhaving tot aan moreel leren. Ook werkte hij voor en samen met organisaties uit uiteenlopende sectoren – van de speciale aanklager op ‘high crimes and corruption’ in Noord-Macedonië tot jeugdbeschermers in Amsterdam en van Nederlandse banken en verzekeraars tot aan Vlaamse integriteitscoördinatoren.

Julien Topal, trainer/adviseur bij Governance & Integrity Nederland