Inhoud

Een kankerdiagnose voor een patiënt is vaak de start van een lang proces dat door zorgverleners fel wordt onderschat. Van bij de diagnosestelling staat een heel team van specialisten klaar, zowel op medisch als paramedisch vlak, om de patiënt te ondersteunen in het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden.

 • Is beweging voor een chemopatiënt aan te raden?
 • Hoe gebeurt de re-integratie van een kankerpatiënt in de maatschappij na langdurige ziekte?
 • Een oncologische wonde: hoe ziet die eruit?
 • Hoe adviseer je als (voedings)deskundige een kankerpatiënt die geen smaak meer heeft?

Vragen die niet zomaar te beantwoorden vallen en in deze sessies door de experts in hun vakgebied worden uitgelegd.
Deze sessies hebben als doel de studenten/paramedicus een meer holistische visie bij te brengen wanneer met kankerpatiënten wordt gewerkt.

Programma

Elke sessie gaat online live door en duurt 1 tot 2 uren. De sessies worden opgenomen en zullen gedurende 1 week opnieuw te bekijken zijn.

 

-> maandag 18 januari 2021

 • 9u00: Voedingsadvies voor oncologische patiënten - Marijke Van Rijsselberghe (hoofddiëtist OLV Aalst)

Hoe belangrijk is (de evolutie van) het lichaamsgewicht bij een persoon die getroffen wordt door kanker? Welke rol kan voeding spelen tijdens de behandeling? Tips en tricks om deze moeilijke periode te overbruggen.

 • 13u00: De mens naast de kanker - Anneleen Raes (oncopsycholoog UZ Gent)

In deze uiteenzetting wordt stilgestaan bij de mens naast de kanker: patiënt zelf, naasten maar ook de zorgverleners. We gaan dieper in op  verschillende elementen die er voor kunnen zorgen dat mensen met eenzelfde diagnose toch een gans andere weg afleggen in hun ziekteverhaal.  Aandacht voor individuele verschillen is hierbij de sleutel tot gepaste zorg.

 

-> woensdag 20 januari 2021

 • 09u00: Laat pijn niet gewoon zijn - Els Mermans (pijnverpleegkundige ZNA)

Tijdens deze sessie krijg je inzicht in wat pijn is, welke soorten pijn er zijn en hoe je er goed mee kan omgaan. We belichten hierbij specifiek pijn bij de oncologische patiënt.

 • 11u00: Terug aan het werk na langdurige ziekte, hoe maak ik er mee een succes van - Els Mermans (pijnverpleegkundige en re-integratieconsulente oncologie)

Meer en meer wordt er ingezet op werkhervatting van langdurig zieken. Dat brengt heel wat vragen mee en ook heel wat onzekerheid. Wellicht word ook jij nu of in de toekomst geconfronteerd met iemand die weer aan het werk gaat. Waar loopt deze persoon tegen aan? Hoe kan jij hierbij ondersteunen? Speelt de ziekte een rol bij de werkhervatting? Wat zijn de succesfactoren? Je ontdekt het 'gebundeld' in deze sessie.

 • 13u00: Plaats van de seksuologe in het multidisciplinaire traject van de patiënt - Kristel Mulders (seksuoloog/psycholoog borstcentrum, Jessa Ziekenhuis Hasselt)

Praktijkgerichte voorbeelden en tools om patiënten beter te begeleiden/begrijpen.

 

-> donderdag 21 januari 2021

 • 13u00: Plaats van de radiotherapeut in het proces van de oncologische patiënt - dr. Chris Monten (radiotherapeut en arts op de lymfekliniek, UZ Gent)

Inzicht in het traject van deze patiënten om als student/therapeut beter de patiënt te begrijpen.

 

-> woensdag 27 januari 2021

 • 9u00 : Plaats van de digestief oncoloog in het traject van de oncologische patiënt van diagnose, via keuze van behandeling, tot palliatieve behandeling - prof. dr. Karen Geboes (digestief oncoloog UZ Gent)

 

-> donderdag 28 januari 2021

 • 9u00 : Oncologische revalidatie - Barbara Van Ruymbeke (revalidatietherapeut/ bewegingstherapeut Kankercentrum UZ Gent)

Een kankerbehandeling gaat vaak gepaard met fysieke klachten, emotionele distress en een daling van de kwaliteit van leven. Beweeginterventies tijdens en na kanker zijn onder meer gericht op de aanpak van kankergerelateerde vermoeidheid, behoud/verbeteren van fysieke fitheid en bevorderen van het emotioneel welzijn.

 • 10u30: Financiële en psychosociale aspecten bij kankerpatiënten - Nele De Roo (Arteveldehogeschool)

Welke psychosociale en financiële impact heeft kanker op een patiënt zowel op korte als lange termijn.


-> vrijdag 29 januari 2021

 • 9u00 : Wondzorg bij de oncologische patiënt - Wouter De Moor (verpleegkundig specialist wondzorg UZ Gent)

Welke wonden komen we tegen en in welke mate verschillen deze van andere wonden. Holistische benadering bij wondzorg. (Deze sessie kan gratis gevolgd worden door de deelnemers aan het congres van september 2019 op campus Kantienberg.)

 • 13u00: Plaats van de oncoverpleegkundige in het traject van de patiënt - Elsie Decoene (verpleegkundig specialist oncologie UZ Gent)

Samenwerking met medici en andere paramedici.

 

Doelgroep

Alle zorgverleners die met kankerpatiënten werken of behandelen:

Artsen
Verpleegkundigen
Podologen
Andere paramedici