Inhoud

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, van diagnostisch materiaal, van ervaringen van de studenten wordt een beeld geschetst van het domein van de gedragsstoornissen die herkenbaar zijn in het onderwijs.  We staan eventueel stil bij enkele relevante gedragsvragenlijsten, observatieschemata en psychiatrische screeningsinstrumenten, belichten enkele specifieke syndromen, trachten zicht te krijgen op ontstaansgeschiedenis, en behandelingen.

De (gedrags-)leermodellen, gedragsanalyse en manieren van aanpakken, programma's,.. komen aan bod.

Doelgroep

De sessies richten zich tot wie werkt met jongeren.
Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… 


Ook in deze reeks: