Inhoud

Enkele centrale begrippen in dit pakket zijn: beloningssystemen, dwinggedrag, positieve betrokkenheid, positief bekrachtigen, interpersoonlijke- en taakgerichte probleemoplossing, disciplineren, structureren en het formuleren van duidelijke opdrachten.

Deze cursus biedt theoretische inzichten en praktische handvaten voor het hanteren van moeilijk gedrag op individueel en klassikaal niveau. In deze sessies staat “de praktijk” centraal.

Doelgroep

De sessies richten zich tot wie werkt met (jonge) kinderen.
Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… 

Lesgevers

Vera Messiaen is begeleider bij het STOP-programma te Lokeren. De andere lesgevers zijn nog niet gekend.


Ook in deze reeks: