Programma

  • Verkennen van barriéres, beperking-stoornis-handicap
  • Doelstellingen SMART formuleren
  • Introductie van UDL
  • Specifieke onderwijsbehoeften vanuit verschillende perspectieven bekijken
  • Redelijke aanpassingen formuleren formulieren ifv de beoogde doelen en de specifieke onderwijsbehoeften

Doelgroep

Directie, leerkrachten, studenten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, …