Vormingstraject van 6 halve dagen - georganiseerd op aanvraag

Het project STAMPEd (https://stampedproject.eu/) wil leerlingen en leerkrachten ondersteunen om overgangen en samenhangen binnen de vakken wiskunde en wetenschappen te versterken, over jaren heen en tussen verschillende vakken. Binnen het vormingstraject wordt gewerkt binnen professionele leergemeenschappen (PLG’s) via praktijkonderzoek aan bijvoorbeeld uitdagende taken.
Binnen PLG’s onderzoeken leerkrachten vanuit verschillende expertise en disciplines samen belangrijke praktijkvragen, kansen en vernieuwingen.  Leraren werken samen als onderdeel van een PLG om een praktijkonderzoek(je) uit te voeren op basis van hun eigen ervaringen en praktijken. Uitdagende taken ondersteunen het leren van studenten in wiskunde en wetenschappen/fysica over de overgangen in het onderwijs en disciplines.
Wil je meer weten? Of gewoon meedoen? Vanaf mei 2021 zullen PLG’s opstarten in Vlaanderen. We zijn nog op zoek naar leerkrachten!

Doelgroep

Leerkrachten wetenschappen, wiskunde en STEM, secundair onderwijs.

Thematische lijn

Leer-kracht voor de professional van morgen

Inhoud

Educatie duurzame ontwikkeling op school.