Inhoud

Vertrekkende vanuit de ervaringen uit de eerste ondersteuningsgroep en met bruikbare literatuur willen we samen voorstellen formuleren die in de praktijk zullen worden toegepast door de deelnemers aan de ondersteuningsgroep.

Heb jij interesse en zin om mee na te denken over dit thema?
In kleinere groepen worden voorstellen uitgewerkt en in de eigen praktijk toegepast. Er wordt een actieve inbreng van iedere deelnemer verwacht. 

We kijken alvast uit naar deze boeiende momenten!

Programma

De ondersteuningsgroep komt samen gedurende vijf namiddagen verspreid over een viertal maanden. De eerste bijeenkomst is voorzien op donderdag 21 november 2019. Verdere data worden op deze eerste bijeenkomst vastgelegd.

Doelgroep

Professionele zorgverleners die werken met personen met dementie