Inhoud

Met dit vormingstraject professionaliseer je jezelf als onderwijsloopbaanbegeleider op zowel theoretisch als op praktisch vlak:

 • Je ontwikkelt een visie op OLB aan de hand van de meest recente modellen rond loopbaan en studiekeuze
 • Je verwerft inzicht in drijfveren en eventuele struikelblokken van jongeren om keuzes te maken
 • Je leert wat de genuanceerde rol van ouders en peers is
 • Je leert tools en materialen voor OLB gericht inzetten
 • Je kan een loopbaangesprek op een motiverende wijze aanpakken
 • Je kan een talentgerichte OLB-praktijk opzetten
 • Je leert hoe OLB breed gedragen kan worden in je werkcontext

Tijdens dit vormingstraject is er ruimte voor expertisedeling zodat deelnemers optimaal kunnen leren van elkaar. We verwachten een actieve houding gedurende het vormingstraject, je past de verworven inzichten en tips toe in je eigen werkcontext.

Programma

 • 28 september 2021: Kick-off
 • 26 oktober 2021: themadag 1 - Motivatie en coaching
 • 30 november 2021: themadag 2 - Talentgericht begeleiden
 • 11 januari 2022: themadag 3 - Instrumenten en testen in functie van het keuzeproces

Tijdens elke themadag komt er zowel een theoretisch als een praktisch luik aan bod. De praktische oefeningen worden deels georganiseerd in kleine intervisiegroepjes om samenwerkend leren te bevorderen. De theoretische uiteenzettingen worden gegeven door ervaringsdeskundigen.

Doelgroep

Zoals beschreven in onze visie, is OLB niet alleen de taak van de keuzebegeleider. Daarom richten we ons met dit vormingstraject tot een breed publiek:

 • Leerlingenbegeleiders secundair onderwijs
 • Leerkrachten en klastitularissen secundair onderwijs
 • Graadcoördinatoren secundair onderwijs
 • CLB-medewerkers
 • Directieleden onderwijs