Inhoud

In deze workshop tonen we met concrete voorbeelden hoe je met kleine wijzigingen in het lesgebeuren de leerlingen kan aanzetten om enkele onderzoekscompetenties in te oefenen. Het theoretische kader wordt tot een minimum beperkt om zo de workshop zo concreet mogelijk te houden. Alle voorbeelden zijn gebaseerd op leerinhouden biologie in de tweede graad maar zijn eveneens onderdeel van de biologie-leerinhouden voor de richting natuurwetenschappen van de tweede graad .

Doelgroep

leerkrachten biologie tweede graad

leerkrachten natuurwetenschappen tweede graad