Inhoud

We vertrekken tijdens deze workshop vanuit concrete voorbeelden die aantonen dat er ook bij leerinhouden biologie - tweede graad, die vaak gedoceerd worden, mogelijkheden zijn om leerlingen te laten nadenken, probleemoplossend te denken, enz. Met kleine ingrepen kan op die manier zowel de leerlingenactiviteit als het leerrendement verhoogd worden. Zonder al te veel theoretische uitleg, tonen we hoe we via cross-cutting concepts / perspectieven tot inspiratie kwamen. Deze workshop werkt dan ook als inspiratiebron om zelf tot nieuwe ideeën te komen en is daarom ook nuttig voor leerkrachten biologie of natuurwetenschappen van de eerste of derde graad.

Doelgroep

  • leerkrachten biologie tweede graad
  • leerkrachten natuurwetenschappen tweede graad
  • leerkrachten biologie / natuurwetenschappen eerste en derde graad