Programma

In dit bijscholingsdrieluik worden interactieve lessen gecombineerd met praktijktoepassingen op basis van checklists en opdrachten die tijdens de vormingsdagen worden uitgevoerd. Tussen de twee opleidingsdagen wordt van de deelnemers verwacht dat ze zelf een link  maken naar hun eigen organisatie waarop dan feedback gegeven wordt tijdens de tweede opleidingsdag. De vormingsdagen vinden telkens plaats van 9.30 tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.30 u.

Het drieluik samen vormt een complementair geheel, maar de drie onderdelen kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. 

Onlinehulp verkennen
Onlinehulp verkennen

Volgende inhouden komen aan bod:

 • Definitie onlinehulp
 • Een overzichtskader voor onlinehulptoepassingen voor welzijn en gezondheid
 • Inspirerende informatieve onlinehulptoepassingen
 • Inspirerende online communicatietoepassingen
 • Inspirerende ondersteunende onlinehulptoepassingen
 • Inspirerende evaluatie- en dienstverleningstoepassingen
 • Kwaliteitscriteria voor onlinehulp in zorg en welzijn

Op basis van deze verkenning maak je als deelnemer een tekst, infographic of presentatie op die relevant is voor je eigen organisatie of team om het inzetten van (meer) relevante onlinehulptoepassingen bespreekbaar te maken. Deze teksten, infographics, presentaties of … worden tijdens de twee dag uitgewisseld, verdiept en van feedback voorzien door andere deelnemers en de begeleider. Deze teksten, infographics, presentaties of … worden tijdens de twee dag uitgewisseld, verdiept en van feedback voorzien door andere deelnemers en de begeleider. Een gastspreker komt getuigen over het onlinehulpaanbod in hun werking.

Onlinehulp implementeren
Onlinehulp implementeren

Volgende inhouden komen aan bod:

 • Visie vormen over positioneren van onlinehulp in de eigen organisatie
 • Verschillende aspecten van het implementeren van onlinehulptoepassingen in een welzijns- of zorgorganisatie
 • Basis voor het opmaken van een implementatieplan onlinehulp
 • Tools om diverse aspecten bij het implementeren van onlinehulp te concretiseren

Op basis van dit aanbod maak je als deelnemer een algemeen stappenplan of concretiseer je een voor jou belangrijk aspect omtrent het implementeren van een onlinehulptoepassing naar keuze. Dit stappenplan of deze concretisering wordt tijdens de tweede dag uitgewisseld, verdiept en van feedback voorzien door andere deelnemers en de begeleider.  Een gastspreker komt getuigen over het implementeren van onlinehulp in hun werking.

Professioneel chatten
Professioneel chatten

Volgende inhouden komen aan bod:

 • Visie en positionering van chathulp in je organisatie
 • De verschillende fases in een chathulpgesprek
 • De verschillende actoren in een chatgesprek
 • Taal, tekst, tekens, tempo, deontologie in het chatgesprek

Op basis van dit aanbod voer je als deelnemer van op je eigen werkplek twee chatgesprekken  met een andere deelnemer waarover je dan zelf zal reflecteren en feedback krijgt van de begeleider. Je krijgt een feedbackrapport van de begeleider over alle chatgesprekken.

Doelgroep

Deze bijscholing Onlinehulp voor welzijn en gezondheid richt zich naar:

 • Welzijnswerkers die de inzichten uit de bijscholing kunnen toetsen op relevantie en haalbaarheid in hun eigen werkcontext;
 • Medewerkers uit middenkader/directie van welzijnsorganisaties die de inzichten uit de opleiding bespreekbaar kunnen maken in hun eigen werkcontext.

Je verwerft als deelnemer een attest van deelname.

Begeleiding

Dit bijscholingsaanbod wordt gecoördineerd en gegeven door Philippe Bocklandt. Hij is bachelor sociaal werk en master in de politieke en sociale wetenschappen. Als docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp in de Opleiding Sociaal werk aan Arteveldehogeschool werkt hij sinds 2007 mee aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond onlinehulpmethodiek (chathulp, e-mailhulp, onlinedagboeken, professioneel werken met sociale netwerksites, beeldbellen). Hij geeft nascholingen (op maat en in open aanbod) rond onlinehulp en begeleidt het opstarten van onlinehulp(-toepassingen)  in welzijnsorganisaties (vb. Teleblok, Child Focus, CLB’s, gevangenis, Psychepolis, UCLL-studentenvoorzieningen, CGG’s, MFC De Hagewinde, Steunpunt Adoptie, Kom Op Tegen Kanker, OCMW Roeselare). Hij is te bereiken via philippe.bocklandt@arteveldehs.be.

Daarnaast zal in elk onderdeel van deze bijscholing een gastdocent of gastspreker expertise en/of ervaringen met onlinehulp inbrengen.

Gebruikers bepalen de waarde van online hulpverlening, niet ontwikkelaars.
Herwig Claeys
online-hulpverlening.be