Inhoud

In de ondersteuningsgroep ‘Assessment bij rekenen’ nemen we de assessmentprocessen waarin we kinderen met rekenproblemen willen detecteren, onder de loep. We ontwikkelen nieuwe instrumenten, zetten in op de detectie van rekenhandelingen bij kinderen met een atypische ontwikkeling en draaien proefversies van nieuw assessment. 
 

Jouw inbreng en terugkoppeling vanuit je ergotherapiepraktijk is daarbij van groot belang om het assessment verder te verfijnen en de stap naar remediëring te kunnen zetten. De uitgewerkte testen kunnen onmiddellijk ingezet worden in je eigen praktijk.
 

De groep wordt gecoacht door Diane Van De Steene, docent ergotherapie.

De eerste samenkomst is gepland op donderdag 15 oktober 2020 van 13u tot 16u30. De volgende data worden samen met de deelnemers vastgelegd.