Inhoud

Tijdens de studiedagen maak je kennis met de verschillende pediatrische zorgsettings en kan je je deskundigheid opbouwen om zorg op maat aan het (zieke) kind en zijn omgeving te bieden. Deze studiedagen zijn een aantal lesdagen uit het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie die worden opengesteld. 

Programma

Het programma bestaat uit zes modules:

 • Module 1: algemene kaders binnen de kinderzorg
 • Module 2: zorgen aan de zieke neonaat

  Donderdag 17 oktober 2019: 8u30-17u30

  • Haemodynamiek en neurologische problemen
  • Borstvoeding op NICU
  • Cardiale en haematologische problemen

  Donderdag 24 oktober 2019: 8u30-13u (halve dag!)

  • Metabole problemen en infecties
  • Neonatale convulsies

  Donderdag 7 november 2019: 8u30-17u30

  • Respiratoire problemen bij de pasgeborene
  • Gastro-enterologie bij de neonaat
  • Icterus, vocht- en elektrolyten, farmacologie
    
  • Module 3: zorg aan het kritiek en acuut zieke kind

  Donderdag 28 november 2019: 8u30-17u30

  • Therapeutische benadering van respiratoire urgenties: basis
  • Therapeutische benadering van circulatoire urgenties: basis
  • Therapeutische benadering van neurologische urgenties: basis
  • Organisatie van het transport naar pediatrische intensieve zorgen + PEWS

  Donderdag 12 december 2019: 8u30-17u30

  • Fysiologie van pijn
  • Procedurele pijn
  • Pijnevaluatie en registratie
  • Slecht nieuwsgesprek/overlijden
  • Non-farmacolgische aanpak en comforttalk
  • De pre-, per- en postoperatieve zorgen bij het kind

  Donderdag 19 december 2019: 8u30-17u30

  • Brandwonden bij kinderen
  • Kindermishandeling
  • Invasieve lijnen en drains in de pediatrie: verpleegkundige aandachtspunten
  • Chirurgische urgenties bij kinderen (abdominale chirurgie)
    
  • Module 4: zorg aan het chronisch zieke kind
  • Module 5: zorg aan bijzondere groepen in de KJGHZ
  • Module 6A: gespecialiseerde pediatrie - pediatrische oncologie
  • Module 6B: zorgen aan het kritiek zieke kind (NICU-PICU)

  Het volledige programma van de afzonderlijk te volgen lesdagen kan je hier downloaden.

  Doelgroep

  Zorgverleners binnen de pediatrische en/of neonatologische zorg

  Lesgevers

  De studiedagen worden verzorgd door gastdocenten met expertise binnen de pediatrische en/of neonatologische zorg.