Inhoud

Tijdens de studiedagen maak je kennis met de verschillende pediatrische zorgsettings en kan je je deskundigheid opbouwen om zorg op maat aan het (zieke) kind en zijn omgeving te bieden. Deze studiedagen zijn een aantal lesdagen uit het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie die worden opengesteld. 

Programma

Het programma bestaat uit zes modules:

 • Module 1: algemene kaders binnen de kinderzorg
 • Module 2: zorgen aan de zieke neonaat
 • Module 3: zorg aan het kritiek en acuut zieke kind

Donderdag 28 november 2019: 8u30-17u30

 • Therapeutische benadering van respiratoire urgenties: basis
 • Therapeutische benadering van circulatoire urgenties: basis
 • Therapeutische benadering van neurologische urgenties: basis
 • Organisatie van het transport naar pediatrische intensieve zorgen + PEWS

Donderdag 12 december 2019: 8u30-17u30

 • Fysiologie van pijn
 • Procedurele pijn
 • Pijnevaluatie en registratie
 • Slecht nieuwsgesprek/overlijden
 • Non-farmacolgische aanpak en comforttalk
 • De pre-, per- en postoperatieve zorgen bij het kind

Donderdag 19 december 2019: 8u30-17u30

 • Brandwonden bij kinderen
 • Kindermishandeling
 • Invasieve lijnen en drains in de pediatrie: verpleegkundige aandachtspunten
 • Chirurgische urgenties bij kinderen (abdominale chirurgie)
   
 • Module 4: zorg aan het chronisch zieke kind

Donderdag 23 januari 2020: 8u30-17u30

 • Algemene toelichting kinderkanker
 • Leukemie en tumorlysis syndroom
 • Chemotherapie/ veilig omgaan met cytostatica
 • Hersentumoren bij kinderen
 • Hemofilie en idiopathische trombopenie

Donderdag 30 januari 2020: 8u30-17u30

 • Supportieve therapieën bij kinderkanker
 • Hickmankatheter (theorie)
 • Buikpijn bij het kind
 • Radiotherapie

Donderdag 13 februari 2020: 8u30-17u30

 • Mondhygiëne bij kinderen
 • Het kind na cardiochirurgie
 • Het kind met respiratoir falen
 • Het kind met mucoviscidose
 • Ziekenhuisschool, thuisonderwijs en Bednet

Donderdag 20 februari 2020: 8u45-17u30

 • Transitie in zorg
 • Het kind met diabetes mellitus
 • Toelichting Koester
 • Het kind met een neurologische aandoening
 • Module 5: zorg aan bijzondere groepen in de KJGHZ
 • Module 6A: gespecialiseerde pediatrie - pediatrische oncologie
 • Module 6B: zorgen aan het kritiek zieke kind (NICU-PICU)

Het volledige programma van de afzonderlijk te volgen lesdagen kan je hier downloaden.

Doelgroep

Zorgverleners binnen de pediatrische en/of neonatologische zorg

Lesgevers

De studiedagen worden verzorgd door gastdocenten met expertise binnen de pediatrische en/of neonatologische zorg.