Programma

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een blended onderwijsstrategie. Enerzijds zijn er werksessies, die bestaan uit een combinatie van het verwerven van inhouden, het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en de verwerking hiervan in functie van de toepassing in de praktijk. Deze input verwerk je en toets je aan je persoonlijke visie en je reeds aanwezige kennis en praktijkervaring. Anderzijds is er digitaal materiaal dat je zelfgestuurd verwerkt. 

  • Sessie 1 bestaat uit een interactief hoorcollege.
  • Sessie 2 omvat keuzesessies met linken naar diverse onderwijscontexten.
  • De taken in zelfstudie bestaan uit het verkennen van verschillende planningsinstrumenten en globale aspecten van werken volgens plan.
  • De praktijk biedt de context om het planmatig werken in het onderwijs te verkennen.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.