Programma

De werksessies bestaan uit een combinatie van het verwerven van inhouden, het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en de verwerking hiervan in functie van de toepassing in de praktijk. Aan de hand van eigen casussen verkennen we de verschillende fasen van planmatig zorg ontwikkelen. We werken met vooropdrachten, leesopdrachten, besprekingen in kleine groep en naopdrachten.

De taken in zelfstudie bestaan uit het ontwerpen van documenten voor planmatig werken. 

Tijdens de praktijk maken de studenten initiatieven mee en/of ontwikkelen die om planmatige zorg te ondersteunen vanuit het handelingsgericht werken op school.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.