Programma 

Naar een nieuwe economie: coachen voor duurzame ontwikkeling 

Dinsdag 5 februari 2019 - door Anne Snick

Quatre Quarts studieavond - Anne SnickDat bedrijven voor grote uitdagingen staan, is evident. Problemen als grondstoffen- en biodiversiteitsverlies, klimaatcondities waar de huidige infrastructuur niet is op voorzien, bodemerosie, waterschaarste, bikkelharde concurrentie, burn-out- en depressies… geen simpele ondernemingscontext ! Met zijn ‘survival of the fittest’ leert Darwin dat soorten overleven door zich aan wijzigingen in de context aan te passen en te evolueren. Vandaag zien we dan ook nieuwe  ondernemingsmodellen ontstaan, met eigen netwerken en innovatieve financiële hefbomen. In samenwerking met andere actoren verkennen zij praktijken die bijdragen tot sociale rechtvaardigheid binnen de grenzen van de planeet.  Hoe kunnen bedrijven zich aan de actuele context leren aan te passen? Hoe moeten ze de huidige uitdagingen begrijpen, en welke kaders en tools zijn voorhanden om  er gepast op te reageren? De workshop laat je zien én voelen welke boeiende nieuwe kansen dit schept.

Anne Snick is Dr. in de Pedagogische wetenschappen en Bachelor in de Wijsbegeerte (KU Leuven). Na een aantal jaren in academisch onderzoek dook zij de praktijk in, en werkte vooral rond gelijke kansen en sociale economie. Daarbij legde zij zich toe op systeembenadering van complexe problemen zoals armoede. Als coördinator van Flora vzw, die in België mee jobcoaching lanceerde, leerde zij coaching in bedrijven kennen. Recent voerde zij voor VITO een onderzoek rond ‘Responsible R&I’ waarbij ook bedrijven betrokken worden.

Natuurcoaching met de Koraalwaaier 

Dinsdag 12 februari 2019 - door Ann Sterckx

 

Quatre Quarts studieavond - Ann Sterckx‘Zorgen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’  Welke maatschappelijke rol hebben we te vervullen als coach met betrekking tot de samenhang tussen deze vier elementen? Waarin verschilt onze visie op natuurcoaching van coachen in de natuur? Hoe kan je als coach bij je cliënt de verbinding met het natuurlijke zelf en de natuur in het algemeen herstellen?

De voorbije jaren ontwikkelde Ann de Koraalwaaier, een denkmodel om de verbinding met de innerlijke en uiterlijke natuur te herstellen middels negen natuurbelevingslagen. De Koraalwaaier biedt een inspirerend denkmodel, een aantal principes, specifieke natuurcoachvaardigheden en een aantal voorbeelden van werkvormen.  

Deze workshop is een inspirerende lezing over de rol van de verhouding mens-natuur in coachingstrajecten. Ann introduceert het vakgebied ecopsychologie die de relatie mens-natuur bestudeert. Tijdens de avond doen we ook enkele proefoefeningen, waarbij we ervaren wat het betekent om de natuur een plek te geven in begeleiding. 

Ann Sterckx is ecopsychologe, natuurcoach en auteur van het Handboek Natuurcoaching (www.coachingbooks.net). Ze is de bezielster van EarthWise Education (www.earthwise.education) en trainer van de opleiding Natuurcoaching.

PAVA-bewustzijnsmodel, een nieuwe holistische methode voor coaching en zelfreflectie

Dinsdag 26 februari 2019 - door Joost Vanhove

Op basis van heel diverse methodes van zelfontplooiing zijn in het PAVA-bewustzijnsmodel alle factoren in kaart gebracht die het meest iemands graad van efficiëntie, geluk en zingeving bepalen. Ook de onderlinge samenhang tussen die factoren wordt in dit model duidelijk gemaakt. Het PAVA-bewustzijnsmodel is niet alleen een holistisch ontwikkelingsmodel, maar ook een zeer volledig kader om levensvraagstukken en thema’s uit de actualiteit te duiden en te verhelderen. Het bevat de essentie van zowel de hedendaagse methodes voor zelfontplooiing als van de oude tradities op het vlak van bewustwording.

Bewustzijnsexperten vinden deze methode voor innerlijke groei uniek door de combinatie van eenvoud, diepgang, effectiviteit en universele toepasbaarheid. Ze helpt bij elk type mens om meer levensvervulling te bereiken. Zowel in relaties, op het werk als voor de persoonlijke ontwikkeling.

Alle info, inclusief enkele intro-filmpjes, vind je op www.PAVAbewustzijnsmodel.com

Samen met zijn vrouw, arts Els Van Hoogenbemt, heeft Joost Vanhove (psycholinguist, coach, therapeut en trainer) 27 jaar geleden Centrum GEA opgericht, waar ze cursussen geven in bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. In het PAVA-bewustzijnsmodel heeft hij 33 jaar ervaring met zeer diverse benaderingen op het vlak van bewustwording en zelfontplooiing (o.a. NLP, emotionele intelligentie, mindfullness, verbindende communicatie en diverse vormen van energiewerk, yoga en meditatie) gebundeld in één helder en alomvattend model.

Focus via PACE

Dinsdag 12 maart 2019 - door Wim Rombaut en Sven Van wettere

In een tijdperk waar complexiteit leidt tot overaanbod, oververmoeidheid, overconsumptie, onrust in het hoofd, is er gewoon veel te veel keuze, en te veel afleiding. Daarom is coachen op FOCUS zo belangrijk vandaag. De drie attitudes die nodig zijn om optimaal te Presteren zijn Authentiek, Constructief en Enthousiast. Zij vormen het acroniem PACE.

Bij toepassing van het PACE-coachmodel hanteren we een constructieve taal: blijf jezelf en denk constructiever waaruit enthousiasme volgt en dat werkt dan weer aanstekelijk.  Iedereen wint.

Door FOCUS te houden op het nu enerzijds, en de onvoorspelbare weg naar de toekomst met meer (zelf)vertrouwen te gaan bewandelen anderzijds, maken we hier het verschil. De mentale, emotionele en fysieke energie houden we in balans door regelmatig de pauzeknop in te drukken, en zeer bewust die energie te gaan doseren. FOCUS op de weg (via), ook aan een hoog tempo, een hoge PACE – een tempo die je wel lang kan volhouden – brengt rust en performante efficiëntie.

Wim Rombaut en Sven Van wettere leerden elkaar kennen tijdens een opleiding tot coach bij Jef Clement ‘inspirerend coachen’ in 2009.   Sindsdien verrijkten ze elkaars werelden vanuit hun passie voor coaching.  Deze samenwerking resulteerde in 2017 in het PACE coachingsmodel, zoals beschreven in het boek ‘FOCUS via PACE’.

Wim Rombaut is performance coach. Met zijn diploma van leraar lichamelijke opvoeding heeft hij pedagogische background aan boord die leidde tot een boeiende loopbaan als topsportcoach (nationale damesteam waterpolo), als ondernemer (Passage fitness) en als mental coach (sinds 2000). Vandaag begeleidt hij vooral jonge ondernemers (start-ups en scale-ups) en hun teams.  

Sven Van wettere is HR verantwoordelijke, verbonden aan het ILVO (wetenschappelijke onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid).  Binnen deze functie vervult hij sinds 2013 een deelopdracht als intern coach van de Vlaamse overheid, gecoördineerd door het Vlaams Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO).  Hij zoekt sinds vorig jaar ook de combinatie met andere coachings- en trainingsopdrachten, als zelfstandig zaakvoerder van Story_Of_The_Wolf.

QQ+ Lang leve inspirerend coachen

Dinsdag 26 maart 2019 - gratis sessie

Welkom aan alle inspirerend coaches.  Het wordt een avond van netwerken, ontmoeten en uitwisselen.

Programma

  • 19u – 20u Onthaal en uitwisseling
  • 20u – Plenair gedeelte met verhalen uit de praktijk
  • 21u – Afsluitende receptie

Deelname is gratis, schrijf je in via deze link ten laatste op 20 maart 2019. We rekenen erop dat je komt als je je inschrijft!

 

Doelgroep

  • Iedereen die zijn blik op coachen wil verruimen
  • Studenten aan het postgraduaat inspirerend coachen

Benieuwd naar het programma van vorige edities? Raadpleeg dat hier.