Quatre Quarts: vorige edities

2019

Programma 

Naar een nieuwe economie: coachen voor duurzame ontwikkeling 

Dinsdag 5 februari 2019 - door Anne Snick

Quatre Quarts studieavond - Anne SnickDat bedrijven voor grote uitdagingen staan, is evident. Problemen als grondstoffen- en biodiversiteitsverlies, klimaatcondities waar de huidige infrastructuur niet is op voorzien, bodemerosie, waterschaarste, bikkelharde concurrentie, burn-out- en depressies… geen simpele ondernemingscontext ! Met zijn ‘survival of the fittest’ leert Darwin dat soorten overleven door zich aan wijzigingen in de context aan te passen en te evolueren. Vandaag zien we dan ook nieuwe  ondernemingsmodellen ontstaan, met eigen netwerken en innovatieve financiële hefbomen. In samenwerking met andere actoren verkennen zij praktijken die bijdragen tot sociale rechtvaardigheid binnen de grenzen van de planeet.  Hoe kunnen bedrijven zich aan de actuele context leren aan te passen? Hoe moeten ze de huidige uitdagingen begrijpen, en welke kaders en tools zijn voorhanden om  er gepast op te reageren? De workshop laat je zien én voelen welke boeiende nieuwe kansen dit schept.

Anne Snick is Dr. in de Pedagogische wetenschappen en Bachelor in de Wijsbegeerte (KU Leuven). Na een aantal jaren in academisch onderzoek dook zij de praktijk in, en werkte vooral rond gelijke kansen en sociale economie. Daarbij legde zij zich toe op systeembenadering van complexe problemen zoals armoede. Als coördinator van Flora vzw, die in België mee jobcoaching lanceerde, leerde zij coaching in bedrijven kennen. Recent voerde zij voor VITO een onderzoek rond ‘Responsible R&I’ waarbij ook bedrijven betrokken worden.

Natuurcoaching met de Koraalwaaier 

Dinsdag 12 februari 2019 - door Ann Sterckx

 

Quatre Quarts studieavond - Ann Sterckx‘Zorgen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’  Welke maatschappelijke rol hebben we te vervullen als coach met betrekking tot de samenhang tussen deze vier elementen? Waarin verschilt onze visie op natuurcoaching van coachen in de natuur? Hoe kan je als coach bij je cliënt de verbinding met het natuurlijke zelf en de natuur in het algemeen herstellen?

De voorbije jaren ontwikkelde Ann de Koraalwaaier, een denkmodel om de verbinding met de innerlijke en uiterlijke natuur te herstellen middels negen natuurbelevingslagen. De Koraalwaaier biedt een inspirerend denkmodel, een aantal principes, specifieke natuurcoachvaardigheden en een aantal voorbeelden van werkvormen.  

Deze workshop is een inspirerende lezing over de rol van de verhouding mens-natuur in coachingstrajecten. Ann introduceert het vakgebied ecopsychologie die de relatie mens-natuur bestudeert. Tijdens de avond doen we ook enkele proefoefeningen, waarbij we ervaren wat het betekent om de natuur een plek te geven in begeleiding. 

Ann Sterckx is ecopsychologe, natuurcoach en auteur van het Handboek Natuurcoaching (www.coachingbooks.net). Ze is de bezielster van EarthWise Education (www.earthwise.education) en trainer van de opleiding Natuurcoaching.

PAVA-bewustzijnsmodel, een nieuwe holistische methode voor coaching en zelfreflectie

Dinsdag 26 februari 2019 - door Joost Vanhove

Op basis van heel diverse methodes van zelfontplooiing zijn in het PAVA-bewustzijnsmodel alle factoren in kaart gebracht die het meest iemands graad van efficiëntie, geluk en zingeving bepalen. Ook de onderlinge samenhang tussen die factoren wordt in dit model duidelijk gemaakt. Het PAVA-bewustzijnsmodel is niet alleen een holistisch ontwikkelingsmodel, maar ook een zeer volledig kader om levensvraagstukken en thema’s uit de actualiteit te duiden en te verhelderen. Het bevat de essentie van zowel de hedendaagse methodes voor zelfontplooiing als van de oude tradities op het vlak van bewustwording.

Bewustzijnsexperten vinden deze methode voor innerlijke groei uniek door de combinatie van eenvoud, diepgang, effectiviteit en universele toepasbaarheid. Ze helpt bij elk type mens om meer levensvervulling te bereiken. Zowel in relaties, op het werk als voor de persoonlijke ontwikkeling.

Alle info, inclusief enkele intro-filmpjes, vind je op www.PAVAbewustzijnsmodel.com

Samen met zijn vrouw, arts Els Van Hoogenbemt, heeft Joost Vanhove (psycholinguist, coach, therapeut en trainer) 27 jaar geleden Centrum GEA opgericht, waar ze cursussen geven in bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. In het PAVA-bewustzijnsmodel heeft hij 33 jaar ervaring met zeer diverse benaderingen op het vlak van bewustwording en zelfontplooiing (o.a. NLP, emotionele intelligentie, mindfullness, verbindende communicatie en diverse vormen van energiewerk, yoga en meditatie) gebundeld in één helder en alomvattend model.

Focus via PACE

Dinsdag 12 maart 2019 - door Wim Rombaut en Sven Van wettere

In een tijdperk waar complexiteit leidt tot overaanbod, oververmoeidheid, overconsumptie, onrust in het hoofd, is er gewoon veel te veel keuze, en te veel afleiding. Daarom is coachen op FOCUS zo belangrijk vandaag. De drie attitudes die nodig zijn om optimaal te Presteren zijn Authentiek, Constructief en Enthousiast. Zij vormen het acroniem PACE.

Bij toepassing van het PACE-coachmodel hanteren we een constructieve taal: blijf jezelf en denk constructiever waaruit enthousiasme volgt en dat werkt dan weer aanstekelijk.  Iedereen wint.

Door FOCUS te houden op het nu enerzijds, en de onvoorspelbare weg naar de toekomst met meer (zelf)vertrouwen te gaan bewandelen anderzijds, maken we hier het verschil. De mentale, emotionele en fysieke energie houden we in balans door regelmatig de pauzeknop in te drukken, en zeer bewust die energie te gaan doseren. FOCUS op de weg (via), ook aan een hoog tempo, een hoge PACE – een tempo die je wel lang kan volhouden – brengt rust en performante efficiëntie.

Wim Rombaut en Sven Van wettere leerden elkaar kennen tijdens een opleiding tot coach bij Jef Clement ‘inspirerend coachen’ in 2009.   Sindsdien verrijkten ze elkaars werelden vanuit hun passie voor coaching.  Deze samenwerking resulteerde in 2017 in het PACE coachingsmodel, zoals beschreven in het boek ‘FOCUS via PACE’.

Wim Rombaut is performance coach. Met zijn diploma van leraar lichamelijke opvoeding heeft hij pedagogische background aan boord die leidde tot een boeiende loopbaan als topsportcoach (nationale damesteam waterpolo), als ondernemer (Passage fitness) en als mental coach (sinds 2000). Vandaag begeleidt hij vooral jonge ondernemers (start-ups en scale-ups) en hun teams.  

Sven Van wettere is HR verantwoordelijke, verbonden aan het ILVO (wetenschappelijke onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid).  Binnen deze functie vervult hij sinds 2013 een deelopdracht als intern coach van de Vlaamse overheid, gecoördineerd door het Vlaams Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO).  Hij zoekt sinds vorig jaar ook de combinatie met andere coachings- en trainingsopdrachten, als zelfstandig zaakvoerder van Story_Of_The_Wolf.

QQ+ Lang leve inspirerend coachen

Dinsdag 26 maart 2019 - gratis sessie

Welkom aan alle inspirerend coaches.  Het wordt een avond van netwerken, ontmoeten en uitwisselen.

Programma

 • 19u – 20u Onthaal en uitwisseling
 • 20u – Plenair gedeelte met verhalen uit de praktijk
 • 21u – Afsluitende receptie

Deelname is gratis, schrijf je in via deze link ten laatste op 20 maart 2019. We rekenen erop dat je komt als je je inschrijft!

 

Doelgroep

 • Iedereen die zijn blik op coachen wil verruimen
 • Studenten aan het postgraduaat inspirerend coachen

 

2018

 • 6 maart 2018: 'Coachen, burn-out en hartcoherentie' door Anne Van Sluijs
 • 13 maart 2018: 'Integrale coaching' door Benjamin Ball
 • 20 maart 2018: 'Integral Coaching ® volgens o.a. Ken Wilber' door Marie Ann Gilté
 • 27 maart 2018: 'Verhalend veranderen' door Lieve Scheepers

'Coachen, burn-out en hartcoherentie' door Anne Van Sluijs - 6 maart 2018

Hartcoherentie (HCH): wat is het, hoe werkt het,… ?  Het is geen therapie. Het is een training.  Het vraagt een coachende begeleiding.  Om te begrijpen hoe je coherent kan worden/zijn, moet je eerst duidelijk weten hoe je uit balans geraakt.  Hoe geraakt ons systeem uitgeput en opgebrand? En hoe kunnen we dit omkeren; hoe kunnen we de samenhang in ons systeem terug (blijvend) herstellen.  Er zijn veel spelers in dit verhaal: hart, hersenen, ademhaling, zenuwstelsel, hormonen.  Tijdens deze uiteenzetting door Anne Van Sluijs, HCH-coach, zal duidelijk worden wat de rol en impact is van deze spelers.  We zullen zien dat HCH ook meetbaar is; dat de evolutie opgevolgd kan worden.  Jullie krijgen een demo met biofeedback meetapparatuur om dit duidelijk te maken en een praktische HCH oefening.

Anne Van Sluijs: heeft een eigen praktijk waar ze cliënten begeleidt als jobcoach, hartcoherentiecoach en psychotherapeut.  Drie verschillende domeinen, maar vanuit eenzelfde passie voor het unieke in elke mens en vanuit eenzelfde overtuiging dat iedereen kan groeien tot de beste versie van zichzelf  door te denken, doen en voelen vanuit de eigen kern en van daaruit echte verbindingen aan te gaan.  Anne is opgeleid als Integratief therapeut (I.V.) aangevuld met een jaaropleiding tot jobcoach, een opleiding tot hartcoherentiecoach en meer dan 20 jaar ervaring in de  profitsector, waaronder Training en Opleiding. 
Hartcoherentie past in het thema "levenscoherentie" dat Anne momenteel met een collega uitwerkt tot een integratief concept waarrond ze samen vorming en coaching organiseren.

'Integrale Coaching' door Benjamin Ball - 13 maart 2018

Integrale Coaching is (bij yourcoach) een praktische, creatieve en effectieve manier van begeleiden. Het combineert klassieke coachende ICF-gesprekstechniek met het fysieke, intuïtieve en systemische. Integrale begeleiding is erop gericht via een prikkelende en open houding, bij de klant een bekrachtigende beweging op gang te brengen of te versterken.

Tijdens de workshop geeft Benjamin een aantal van de onderliggende Integrale houdingen mee, die ervoor zorgen dat sessies meer impact hebben. Daarnaast demonstreert hij de manier van werken en laat jou zelf oefenen, zodat je het aan den lijve kan ervaren.

Benjamin Ball is een dynamische trainer en ICF Master Certified Coach. Hij bezit een unieke combinatie van scherpte en confrontatie, met een verrassende gevoeligheid en zachtheid. Hij blinkt uit in technische vingervlugheid en het aanvoelen van waar de essentie van een vraag werkelijk zit. Met een onstuitbare leergierigheid en creativiteit werkt hij aan steeds betere manieren om mensen in contact te brengen met de realiteit van hun situatie en vooral: om ze in beweging te krijgen.

'Integral Coaching ® volgens o.a. Ken Wilber' door Marie Ann Gilté' - 20 maart 2018

Integral coaching is een krachtige methodologie, die focust op de mens als geheel. Daarbij wordt een ontwikkelingskader gebruikt, dat gebaseerd is op het Integraal model van menselijke ontwikkeling van o.a. Ken Wilber. De toepassing hiervan op het coachen, werd uitgewerkt door Laura Divine en Joanne Hunt, stichters van Integral Coaching®. 

Integral coaching ® biedt de ruimte om elkaar te ontmoeten, te starten met waar we zijn. Van daaruit geven we vorm aan waar we naartoe willen, terwijl we aanwezige en nieuwe capaciteiten en kwaliteiten versterken, via op maat gemaakte oefeningen. Dit ontwikkelingsproces omarmt alle aspecten van het mens-zijn : body, mind, heart and spirit.

Tijdens deze lezing zal Marie Ann Gilté afwisselend theorie en oefeningen aanreiken en is er ook ruimte voor vragen.

Marie Ann Gilté is gecertificeerd Integral Master Coach TM en heeft een jarenlange ervaring als erkend psycholoog en Mindfulness trainer.  Vanuit haar passie voor groei en bewustzijnsontwikkeling kwam ze jaren geleden in contact met het werk van o.a.Ken Wilber. Vanuit de gedrevenheid om dit boeiend model in coachings toe te passen volgde ze de  Integral coaching® training. Als Integral coach TM begeleidt ze groei- en veranderingsprocessen, zowel in privé- als in werkcontexten. 

'Verhalend veranderen' door Lieve Scheepers - 27 maart 2018

In deze workshop wil ik graag iets vertellen over hoe je verhalen kan inzetten als krachtig instrument in het coachen van individuen en teams. Het vertellen van het persoonlijke verhaal biedt mensen houvast en grip in deze beweeglijke tijd met steeds minder vaste structuur. Via verhalen kan je patronen en rode draden ontdekken en dit inzicht kan helpend zijn om je volgende hoofdstuk te schrijven.

Vertellen en luisteren gaan hand in hand. Dit is een relationeel proces. Als deelnemer word je via een aantal werkvormen en mooie vragen uitgenodigd om zelf in vertel- en luisterstand te gaan staan en vanuit die gezamenlijke energie met elkaar het verhaal van de avond te maken.

Lieve Scheepers: "Ik ben sinds 2003 als procesbegeleider en coach verbonden aan het Gezelschap Kessels & Smit, The Learning Company. De focus in mijn werk ligt op het begeleiden van veranderprocessen, als coach van individuen, teams en organisaties. Daarvoor werkte ik 16 jaar bij Randstad Belgium in diverse leidinggevende functies.
Luisteren naar verhalen doe ik al van kinds af aan. De sprookjes van toen hebben steeds meer plaats geruimd voor anekdotes uit het leven zoals het is. Ruimte geven aan mensen om op hun verhaal te komen, helpt om samen met een coachee of een team de samenhang der dingen en de complexiteit ervan beter in beeld te krijgen. Ik vind het fascinerend hoe je in het delen van verhalen kan ontdekken hoe je als individu verbonden bent met het grotere geheel. Van welke verhalen je deel uit maakt, in welke je nog meer een rol zou willen spelen en hoe je hierop invloed kan nemen. Een aantal kaders (zoals o.a. Appreciative Inquiry, Voice Dialogue en Re-Authoring the World) hebben me taal en handvaten gegeven om op een manier die bij mij past, te werken met “Verhalend veranderen”. "


2017

 • 7 februari 2017: 'Het belang van empathie in coaching' door Jenny Giezeman
 • 28 februari 2017: 'Voice dialogue en coachen' door Marijke Leys
 • 7 maart 2017: 'De kracht van gezonde humor' door Johan De Keyser
 • 14 maart 2017: 'Krachtgericht coachen' door Fred Korthagen

'Het belang van empathie in coaching' door Jenny Giezeman - 7 februari 2017

Graag wil ik met je aan de slag rondom de basis voor verbinding in coachingrelaties: empathie. Dat start met de coach zelf: zelfempathie of anders gezegd het bewustzijn van ‘wat er in mij de coach leeft’ tijdens de coachingsessie. Je zult afwisselend theorie aangereikt krijgen, bewustzijnoefeningen doen en er is ruimte voor al jouw vragen. Ook maken we een uitstapje naar de ‘fases in emotionele ontwikkeling’ en het verschil tussen ‘behoefte’ en ‘strategie’(de wijze waarop je jouw behoeftes invulling kunt geven. Graag neem ik je mee op deze mini-ontdekkingsreis, gebaseer op Non Violent Communication/Verbindende Communicatie.

Over Jenny Giezeman: "ik ben gepassioneerd door het gedachtengoed van Marshall Rosenberg: NonViolent Communication. Het ontroert me keer op keer, als ik een bijdrage mag leveren aan mensen te laten ontdekken, hoe zij ZELF de regie over hun leven kunnen nemen. Mijn grootste wens is om bij te dragen aan een liefdevollere samenleving, met ruimte voor iedereen in alle diversiteit. Ik mag mezelf Gecertificeerd CNVC & ICF coach noemen." 

'Voice dialogue en coachen' door Marijke Leys - 28 februari 2017 

In deze workshop laat Marijke Leys, je op een ervaringsgerichte manier kennismaken met Voice Dialogue. Voice Dialogue is een psychotherapiemethode die in haar werk een centrale rol speelt. Mildheid en acceptatie voor alle stukken van onze persoonlijkheid waardoor er meer keuzevrijheid ontstaat is de essentie van de methodiek. Deze coaching methode gaat ervan uit dat je persoonlijkheid bestaat uit een rijke waaier van verschillende 'ikken'. In een Voice Dialogue sessie leert de cliënt deze stukken ontdekken door letterlijk in de stoel van een subpersoon plaats te nemen. Hoe beter de coachee de stukken honoreert, hoe meer mogelijkheid er is tot verandering.

Tijdens deze avond geeft Marijke een korte uitleg over de methodiek, toont ze hoe een Voice Dialogue sessie eruit ziet en laat ze elke deelnemer kennismaken met deze manier van werken. 

Over Marijke Leys: "Sinds 1999 heb ik een zelfstandige praktijk als psychotherapeute. Van basisopleiding ben ik Sinologe en bedrijfseconome. Na 9 jaar in de profitsector waar ik verschillende management functies bekleedde, diende ik mijn ontslag in om als coach en trainer te werken. Ik volgde een 6 jarige opleiding in de integrale psychologie en gaf les aan het IMP, Instituut voor Multidimensionele Psychologie.
In 2006 richtte ik het Voice Dialogue Instituut op. In het Voice Dialogue Instituut leid ik therapeuten en coaches op in deze methode en superviseer ik hun werk. Meer info vind je op www.voicedialogue.be . Het is voor mij essentieel dat ik ook zelf in de praktijk sta. Sinds juli 2016 voltooide ik de EFT opleiding bij Focus on Emotion en ben ik erkend EFT-therapeut. (aangesloten bij ISEFT)"

'De kracht van gezonde humor' door Johan De Keyser - 7 maart 2017

Humor lijkt een luchtig onderwerp. Maar de wijze waarop humor gebruikt wordt, zegt vaak iets over hoe iemand zich voelt en in het leven staat.

Humor gaat dan ook niet over ‘altijd en overal’ grappig moeten zijn. Het gaat wel over het gedoseerd gebruik maken van een communicatievorm waarbij iedereen zich goed kan voelen. Waardoor iedereen de doelen kan bereiken die hij of zij voor zichzelf gesteld heeft en dit op een gezonde en wijze manier.

Tijdens de boeiende en interactieve lezing van humoroloog Johan De Keyser zal je leren dat niet alle humor gezond is. Je zal ook te weten komen hoe hoog jouw persoonlijke H.Q. is. Je krijgt een aantal tips om dat humorquotiënt een aantal procenten te verhogen en je leert hoe je humor op adequate wijze kan gebruiken binnen je werkcontext.  

Over Johan De Keyzer: Gebaseerd op het concept van ‘De Verhelderende Methode’ begeleidt Johan De Keyser als 25 jaar als teamdokter en coachexpert, bedrijven die op zoek zijn naar meer ‘wijsheid’. Dit houdt in dat deze bedrijven vertrekken vanuit een hecht managementteam dat goed weet waarom en vanuit welke kernwaarden ze werkt.
Hun werknemers voelen zich daardoor gesterkt, vrij en gewaardeerd. Zo worden samen schitterende en duurzame resultaten bereikt.
In 2003 werd Johan gevraagd om in Nederland te gaan spreken over het belang van ‘trainen met humor’. Sindsdien is hij zich ook gaan verdiepen in dit boeiende thema. Na een opleiding aan de Funiversity van Lafayette, San Francisco studeerde hij Cum Laude af als de eerste ‘Humoroloog’ van de Benelux. 

'Krachtgericht coachen' door Fred Korthagen - 14 maart 2017

Centraal staat de vraag hoe je mensen kunt helpen het beste uit zichzelf te halen. Hoe kun je ervoor zorgen dat er een duurzame ontwikkeling ontstaat waarin zij hun kwaliteiten optimaal inzetten en hun idealen bereiken?

In Krachtgericht coachen worden elementen uit verschillende benaderingen (bijv. de positieve psychologie, U-theorie, Gestalt, de Diamantbenadering van Almaas, RET, NLP, Oosterse wijsheidstradities) gecombineerd tot een relatief eenvoudige, maar krachtige methodiek die natuurlijke groei en ‘flow’ bevordert. De essentie van de methodiek is reflectie op idealen en kernkwaliteiten, maar ook gewaarzijn van interne belemmeringen.

Korthagens benadering heeft internationaal aandacht getrokken en hij geeft over de hele wereld lezingen en workshops. Krachtgericht coachen is ingebed in een theorie over persoonlijke groei, die gebaseerd is op recente nieuwe wetenschappelijke inzichten. De methodiek is ook diepgaand wetenschappelijk onderzocht in allerlei contexten, waarbij is aangetoond dat deze leidt tot “3D-leren”: leren dat Diepgaand is en dat Duurzaam Doorwerkt in gedrag.

Op deze avond gaat Fred Korthagen concreet met de deelnemers aan de slag. De deelnemers kunnen zo de kracht van de benadering ervaren, terwijl ook enkele oefeningen worden gedaan met elementen uit de methodiek. 

Over Fred Korthagen: Prof. Dr. Fred Korthagen ontwikkelde samen met zijn collega’s de methodiek van Krachtgericht coachen, die focust op het aanwezige ‘psychologisch kapitaal’ van mensen. Ook wordt gericht aandacht gegeven aan belemmeringen: hoe kunnen mensen belemmeringen leren overwinnen, zodat een duurzame ontwikkeling vanuit kracht ontstaat? 
Fred Korthagen is emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Utrecht en heeft als specialisaties opleiden, training en coaching. Hij heeft, samen met collega’s, honderden artikelen en boeken geschreven over deze onderwerpen, bijvoorbeeld de boeken Krachtgericht coachen, Werken vanuit je kern en Leren van Binnenuit. Hij ontving diverse internationale prijzen voor zijn werk, dat in vele talen is gepubliceerd. Fred Korthagen is opgeleid als Gestalt-therapeut en geschoold in diverse andere therapeutische benaderingen. Hij geeft sinds vijf jaar trainingen vanuit zijn bedrijf Korthagen Opleidingen.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden