Inhoud

In Vlaanderen zijn een honderdtal grotere en kleinere organisaties actief als ‘Werkingen met Maatschappelijk Kwetsbare Jeugd’ (WMKJ). Vele van deze organisaties worden geconfronteerd met het discours omtrent radicalisering en voelen de druk vanuit de overheid om te werken rond deradicalisering.

Courant wordt radicalisering beschouwd als een proces waarin individuen onder invloed van radicale religieuze opinies uiteindelijk tot politiek geweld overgaan. Hoewel dit individueel-religieus model weinig steun vindt in empirisch onderzoek, heeft het veel invloed in beleid en praktijk, ook die binnen het jeugdwelzijnswerk.

Binnen de opleiding Sociaal Werk werd een onderzoek uitgevoerd naar deradicalisering binnen het jeugdwelzijnswerk. Hieruit blijkt dat de aanpak van deradicalisering weinig oog heeft voor de grondoorzaken van politiek geweld. Bovendien heeft ze onbedoelde neveneffecten: ze stigmatiseert personen en groepen (die ‘moslim zijn’ of ‘radicale ideeën hebben’), versterkt polarisering en dreigt burgerrechten te ontnemen.

In een eerste luik presenteren de onderzoekers de onderzoeksresultaten van radicalisering in  werkingen met maatschappelijk kwetsbare jeugd.
In een tweede luik horen we enkele reacties hierop vanuit een onderzoeksinstelling, het beleid en de praktijk. 

Programma

Deel 1: Presentatie van onderzoek radicalisering

14.30u: Welkom en situering in de opleiding (Tim Vanhove, lector Arteveldehogeschool)
14.40u: Radicalisering en Werkingen met Maatschappelijk Kwetsbare Jeugd (Bart Van Bouchaute, Raf Debaene, Denoix Kerger & Reyhan Görgöz, lectoren Arteveldehogeschool)
16.00u: Koffiepauze

Deel 2: Reactie van betrokkenen op thema radicalisering

16.15u: 

  • Reactie vanuit een onderzoekscentrum: Sami Zemni (professor vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies)
  • Reactie vanuit het beleid: Elke Decruynaere  (Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Gent) 
  • Reactie vanuit het Jeugdwelzijnswerk: Ikrame Kastit (co-coördinator UitDeMarge vzw)

17.15u: Einde

Doelgroep

Naast de derdejaarsstudenten sociaal werk zijn ook externe geïnteresseerden welkom voor deze studiedag: praktijkwerkers, leidinggevenden en bestuurders uit alle domeinen van het sociaal werk, docenten en onderzoekers en andere geïnteresseerden.