Programma

We hebben het onder andere over:

  • individuele handelingsplanning,
  • werken met compenserende en stimulerende hulpmiddelen,
  • differentiëren en integreren van individuele trajecten in de klaspraktijk staan eveneens op de agenda.

Vanaf sessie twee breng je een eigen casus mee.

Doelgroep

Directie, leerkrachten, studenten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, …