Inhoud

Tijdens deze studiedag zal je kennismaken met vier verschillende rekentopics gerelateerd aan onderzoek of behandeling van rekenstoornissen: rekenfouten classificeren, kennismaken met rekenapps en rekenspelen en toepassen van nieuw ontwikkeld assessment voor metend rekenen en voorbereidende rekenvaardigheden.

Programma

8.45 uur       Ontvangst met koffie
9.00 uur       Workshopsessie 1
10.30 uur    Koffiepauze
10.50 uur    Workshopsessie 2
12.20 uur    Middagpauze met broodjeslunch
13.00 uur    Workshopsessie 3
14.30 uur    Koffiepauze
14.50 uur    Workshopsessie 4
16.20 uur    Einde van de studiedag

Workshops

Workshop 1: Handelingsgericht assessment van meten en metend rekenen en voorbereidende rekenvaardigheden
Diane Van De Steene, ergotherapeut en docent Arteveldehogeschool

Het onderzoek naar rekenvaardigheden bij kinderen in de lagere school zit in een stroomversnelling. De vraag naar up-to-date assessment is groot. Leerkrachten en therapeuten willen via het handelen van een kind zicht krijgen op hun mogelijkheden tot participatie. Kan het kind voldoende omgaan met getallen en hoeveelheden tijdens het meten? Kan het kind kloklezen, wegen, een geldbedrag samenstellen? De Test Meten en Metend Rekenen, TMMR 2-6, werd ontwikkeld om de vaardigheden meten en metend rekenen, los van een bestaande rekenmethode, na te gaan.

Beheerst de kleuter de voorbereidende rekenvaardigheden voldoende om naar het eerste leerjaar over te gaan? Hoe kan je deze vaardigheden toetsen? Welke handelingen kan je hem vragen en hoe ga je deze koppelen aan het gebruik van de rekentaal?

In deze workshop blijft het niet bij het stellen van vragen, maar zoeken we ook de antwoorden aan de hand van praktijkgericht materiaal.

Workshop 2: Rekenapps
Birger Destoop, ergotherapeut en docent Arteveldehogeschool

Computers, tablets, smartphones, programma’s, websites, apps, games ... De hedendaagse professional heeft heel wat mogelijkheden om digitale technologie in te schakelen in rekenenremediërende ondersteuning aan kinderen in therapie. Zoveel mogelijkheden zelfs, dat het moeilijk wordt om het kaf van het koren te scheiden. Hoe vinden we zo snel mogelijk toepassingen die mooi aansluiten bij onze interventies en hoe bepalen we de kwaliteit van de gevonden toepassing? 

Workshop 3: Spelend leren met het rekendorp 
Nina De Vos en Annelies Boone, ergotherapeuten en docenten Arteveldehogeschool

Zowel vanuit literatuur als evidence-based practice is er vraag naar een integraal middel om de voorbereidende rekenvaardigheden bij kleuters aan te leren. Rekenhandelingen worden in de kleuterklas aangebracht om zo tot aanvankelijk rekenen te komen in het eerste leerjaar. 

Vanuit occupation-based standpunt werd dit rekendorp door Nele Van den Eynde en Ann-Sophie Carly ontwikkeld waarbij rekenvaardigheden spelenderwijs worden aangebracht. Centraal binnen therapie staan het experimenteel handelen en het spelend leren met verschillende materialen. Praktijkervaringen leren ons dat het gebruik van het rekendorp attractief is en tot een verhoogd welbevinden leidt bij kleuters. 

In deze workshop hebben we oog voor het aanbieden van een rijke en stimulerende omgeving. Hierdoor worden kleuters geprikkeld met het oog op rekenkundige handelingen onder de knie krijgen. 

Laat je verleiden om zelf aan de slag te gaan!

Workshop 4: Foutenclassificatie bij het hoofdrekenen
Annemie De Bondt, logopediste en docent Arteveldehogeschool

Fouten maken mag!

Kinderen maken rekenfouten. Veel fouten, eigenaardige fouten, fouten waarvan je denkt: ‘Hoe komen ze er bij?’. 

Tijdens deze workshop werpen we samen een blik op het foutenclassificatiesysteem van onze opleiding logopedie. Na het schetsen van het theoretisch kader gaan we praktisch aan de slag. Een grondige foutenanalyse betekent een andere kijk op de begeleiding van kinderen met rekenproblemen. 

Fouten maken mag, een analyse ervan is een must!