Inhoud

Nog nooit was de burn-outproblematiek zo brandend actueel. Naast een pro-actieve aanpak en preventie van burn-out vormt arbeidsreintegratie een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Burn-out treft nooit één enkele medewerker, maar heeft altijd een impact op het team, de leidinggevenden en de ganse organisatie. De wetgeving alleen zal niet volstaan om de burn-outproblematiek uit de wereld te helpen. Een gezamenlijke inzet van alle actoren daarentegen kan in de toekomst wel veel leed voorkomen.

Met deze studienamiddag willen we een aantal inzichten aanreiken die helpend zijn om samen de burn-outproblematiek heel concreet aan te pakken. Daarnaast laten we je kennis maken met een interactieve methodiek die ingezet kan worden om het begrip voor elkaar te vergroten en de communicatie tussen medewerker, team, leidinggevende en organisatie geconfronteerd met burn-out op gang te brengen of ‘warm’ te houden

Programma

13.00 - 13.30: Onthaal 
13.30 - 13.45: Voorstelling methode en resultaten van het onderzoek Team@Work
13.45 - 14.30: EHBBO Zakboekje - Voor medewerkers, teams, leidinggevenden & organisaties geconfronteerd met burn-out met praktische tips voor alle actoren
14.30 - 15.00: Pauze
15.00 - 16.45: Interactieve workshop onder leiding van Lucas Vandenbussche
16.45 - 17.15: Netwerkmoment

Doelgroep

Deze studienamiddag is bedoeld voor:

  • Iedereen die interesse heeft in het thema burn-out
  • Leidinggevenden, HR professionals, preventieadviseurs