Inhoud

Op het einde van het traject werk je handelingsgericht samen met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met hun gezinnen en met alle betrokken actoren in hun netwerken in het gewoon onderwijs.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,…