Programma

We zoomen in op belangrijke inzichten rond samenwerken en gaan actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van praktijk gebaseerd wetenschappelijke onderzoek.

We vormen een leergroep waar ervaringsgericht werken centraal staat.  Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De inbreng van eigen leervragen, leerervaringen en cases is uitdrukkelijk ingebouwd in het programma.

 

Dag 1
: een klare kijk op samenwerking tussen organisaties en op rollen en competenties

-       Begrippen en basisinzichten

-       Diversiteit en varianten van samenwerkingsvormen

-      ArrowRootsmodel

-       Rollen en competenties, generiek profiel

 

Dag 2: opstart, fasering en dynamiek van het samenwerkingsproces

-       Fasen en dynamiek van netwerksamenwerking

-       Verbinding realiseren en vertrouwen opbouwen

-       Ontwikkelen van collectief leren

-       Elementen van groepsdynamica

 

Dag 3: strategisch handelen in netwerkverband

-       Omgaan met spanningsvelden rond macht, belangen en standpunten

-       Stakeholdersmanagement: wie zijn geschikte partners, hoe overtuig ik hen

-       Uitwerking van een individueel actieplan

 

 

Doelgroep

Leidinggevenden, stafmedewerkers, bestuursleden die nu of in de toekomst actief (zullen)zijn als initiatiefnemer, trekker of deelnemer van partnerschappen en/of samenwerkingsverbanden

Lesgevers

Veerle Opstaele  is  docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (docent personeels- en organisatieontwikkeling, docent beleidsbeïnvloedend werken, projectleider diverse praktijkonderzoeken, procesbegeleider externe projecten en dienstverlening).  Zij is sociaal agoog  en werkte vele jaren in de sector samenlevingsopbouw. Veerle is projectleider van diverse projecten rond ‘samenwerken’ en PRONET (Professionalisering van netwerken). Ze is tevens hoofdpromotor van Onderzoek- en Dienstverleningscentrum TACOO.

Sammy Vienne is docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (groepsdynamica, stagebegeleiding, externe projecten en dienstverlening). Hij is sociaal-pedagoog en werkte in diverse sectoren van het sociaal werk (vormingswerk, basiseducatie, migrantenwerk, projecten voor werklozen), zowel op lokaal als op ondersteunend niveau. Sammy is project-medewerker in PRONET.