Inhoud

De studiedag start met een theoretische introductie waarin we selectief mutisme binnen de DSM 5 bespreken. We staan stil bij belangrijke aspecten van assessment en besteden o.a. aandacht aan differentiaaldiagnostiek en alternatieve hypothesen.

Aan de hand van een casus zullen alle stappen van de behandeling toegelicht worden. Bij dit luik zullen we ook aandacht hebben voor het multidisciplinaire aspect van de behandeling.

Programma

  • 9u: theoretisch kader selectief mutisme
  • 11u: koffiepauze
  • 11u30: casusbespreking
  • 12u30: vragenronde

Doelgroep

Logopedisten

Lesgevers

Eveline Vogels en Lynn Lammens, beiden docent aan de opleiding Bachelor in de logopedie en de audiologie, afstudeerrichting logopedie.