De Sociaal Werk Academie organiseert op donderdag 16 november  2017 op campus Sint-Annaplein een seminarie '‘Policy Practice’ (beleidsgericht werken) .

Dit seminarie behandelt het hoofdstuk uit Healy, K. (2012). Social Work Methods and Skills. The Essential Foundations of Practice. Houndmills: Palgrave/Mac Millan, pp. 202-230. Dit hoofdstuk uit een internationale bestseller over sociaal werk laat ons toe om beleidsgericht werk inhoudelijk goed te situeren. We kunnen het beleidsgericht werken plaatsen in de omschrijvingen van sociaal werk, in de posities en rollen van sociaal werkers, in het geheel van methoden die in het sociaal werk worden ingezet. Healy behandelt overzichtelijk een aantal kernvragen zoals:

  • Wat is beleidsgericht werken (‘policy practice’)
  • Welke sociaal werkers hebben deze opdracht (sommige, alle sociaal werkers)?
  • Waarom hebben ze deze opdracht (rollen en kernwaarden van sociaal werk)?
  • Hoe kunnen ze deze opdracht concreet invullen?
  • Welke politiek-ethische kwesties zijn met deze opdracht verbonden?

Praktisch

Vooraf krijgen de deelnemers de tekst doorgestuurd.

Tijdens het seminarie volgt dan een situering en kritische lectuur van de tekst.

Achteraf wordt een commentaar bij de tekst aan de deelnemers bezorgd.

Aantal deelnemers: beperkt tot 25 personen.

Deelname aan het seminarie is gratis, maar inschrijven is verplicht

Inschrijven: schrijf je hier in