Inhoud

In de ondersteuningsgroep ‘Sensorische informatieverwerking bij kinderen’ zoeken we samen naar sensorische activiteiten die we inzetten in het werken met kinderen die problemen hebben met prikkelverwerking en gedrags- en emotieregulatie. Bedoeling is om tot een reeks van activiteiten te komen die meteen toepasbaar zijn in de praktijk. 

Programma

De reeks komt tot stand vanuit vijf boxen (tast-zien-horen-vestibulair-proprioceptief) die al ontwikkeld zijn, aangevuld met nieuwe ervaringen en ideeën. Tussen de verschillende bijeenkomsten probeer je oefeningen uit en koppel je terug naar de ondersteuningsgroep. De activiteiten worden op die manier bijgestuurd, verfijnd of uitgebreid.

We werken in groepjes waarbij de problematiek en doelstellingen van jullie therapieën zo nauw mogelijk bij elkaar aansluiten.  

Als deelnemer ga je na afloop van de bijeenkomsten naar je praktijk met een pakket vol activiteiten met betrekking tot sensorische informatieverwerking dat meteen toe te passen is bij jouw doelgroep.   

We komen vier keer samen. De eerste keer is op donderdag 17 september van 9u tot 12u. De volgende data worden vastgelegd met de deelnemers. 

De groep wordt gecoacht door Nina De Vos, docent ergotherapie.