Doelstelling

Levenslang leren is een professionele noodzaak voor alle betrokkenen bij onderwijs. Het maakt van ons allen Partners in Leren. In ons nieuw Smart-concept zijn we uitgelezen partners om studenten te begeleiden in hun initiële onderwijsopleiding. Daarom is het goed om als docenten uit de lerarenopleiding en mentoren uit het werkveld elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar te informeren en inspireren. We luisteren ook graag naar jullie ervaringen met betrekking tot onze vernieuwde manier van samenwerking in ons Smart-netwerk.

Doelgroep

Specifiek voor (klas)mentoren van onze eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten.

Programma

Het hoofdthema voor die dag is 'Wat kunnen wij van elkaar leren?'.

Onder de middag wordt een broodjeslunch voorzien.

Schrijf je hier snel in, de plaatsen zijn beperkt.

Workshops

Workshop 1: Fascinatie door ijsballonnen - Jenne De Gendt

In deze workshop gaan we in op het stimuleren en verwonderen van kinderen door het opwekken van nieuwsgierigheid. We verdiepen ons in de vele vragen die gesteld kunnen worden vanuit fascinatie, en we gaan na hoe we als leerkracht kunnen inspelen op deze vragen. Verder bekijken we ook hoe we dergelijke vragen kunnen uitlokken, en hoe we vragen opstellen die uitnodigen tot verder onderzoek. 


Workshop 2: Onderzoekend leren in lessen wereldoriëntatie - Stephan Boulez

In deze workshop bekijken we aan de hand van concrete voorbeelden hoe men onderzoekend aan de slag kan gaan in de lessen ‘wereldoriëntatie’. We plaatsen kritische kanttekeningen en geven tal van voorbeelden die inspirerend kunnen zijn om de eigen lessen om te toveren tot lessen onderzoekend leren. 


Workshop 3: Elke klas een krachtige taalleeromgeving - Carolien Frijns

Jonge kinderen met een etnische minderheidsachtergrond, zoals Turkse kleuters die in Vlaanderen opgroeien, leren heel vlug nieuwe woorden zodra ze veel taal horen, zegt men vaak. Niet elk type gesprek is echter even succesvol. Tijdens deze workshop gaan we na welk soort klasinteractie anderstalige kinderen (jonge en oudere) het meest helpt bij het leren van het Nederlands. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten over taal leren, je duikt in het recent geüpdatete model van de krachtige taalleeromgeving (ook wel bekend als “de drie cirkels”) én je hebt concrete tips op zak voor je eigen klaspraktijk.    

Carolien Frijns is gepromoveerd op onderzoek naar taal leren bij anderstalige kinderen. Het hoofddoel van haar onderzoek is bijdragen aan (meer) gelijke onderwijskansen voor kwetsbare leerders in onze samenleving.  


Workshop 4: Coachingsvaardigheden - Bart De Lathouwer

In deze workshop gaan we interactief aan het werk rond coachen. Je krijgt zicht op wat coachen is en hoe je het kan inzetten om leren uit te lokken en te ondersteunen. We hopen dat je na deze sessie de kracht van coachen gevoeld hebt en je geprikkeld bent om er verder mee aan de slag te gaan. 


Workshop 5: Zicht op kernkwaliteiten - Sofie Mertens

In deze korte workshop word je ondergedompeld in de basistheorie over de kernkwaliteiten van Ofman. Iedereen heeft kernkwaliteiten, maar soms teren we er zo hard op dat ze vervormen in valkuilen. Door te weten te komen wat je uitdaging is,  leer je hoe je kan vermijden om in je valkuil te trappen.   Na een korte theoretische uiteenzetting ga je in kleine groepjes op zoek naar een eigen kernkwadrant. Daarna gaan we aan de hand van dat kwadrant na waarom de relatie met die ene leerling of collega zo moeilijk loopt.  Want kernkwaliteiten zijn een fantastisch instrument voor persoonlijke groei, maar ook voor interpersoonlijke communicatie. Je komt gegarandeerd verrijkt terug van deze workshop! 


Workshop 6: Bijbelverhalen ontdekken met Godly Play - Sofie Lievens

Maak kennis met de werkvorm Godly Play en leer hoe je op een speelse en vernieuwende manier Bijbelverhalen kan verkennen met kinderen. 

Godly Play is een vernieuwende, creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen. Op een speelse manier raken kinderen vertrouwd met verhalen uit Oud en Nieuw Testament, met parabels en met liturgie. Doorheen verhalen, verwondering, gesprek en stilte kan de natuurlijke spiritualiteit van kinderen tot bloei komen. Sinds een paar decennia wordt Godly Play in het buitenland ingezet bij godsdienstonderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar, bij catechese in de parochie, bij ziekenhuispastoraal, bij mensen met een beperking, op bezinningsdagen voor volwassenen,… Sinds 2012 heeft deze methodiek ook in Vlaanderen ingang gevonden. 


Workshop 7: Leer ukelele spelen, het schattigste snaarinstrument! - Greet Van Cromphaut

In deze workshop mag je aan de slag gaan met het schattigste snaarinstrument: de springende vlo ofte de (sopraan)ukelele. Je leert je drie eerste akkoorden spelen  (C F G ) zodat je meteen naar je klas kunt trekken met enkele liedjes. We zingen ook meteen mee dus zanggêne wordt afgeraden.  

Deze workshop is bedoeld voor mensen zonder voorkennis maar mét enthousiasme.  


Workshop 8: Teamteaching: samen onderweg - een leidraad voor de prakrijk - Geert Kraeye en Saar Callens

Wil je leerlingen nog beter kunnen begeleiden bij het leren? Hoop je sterker voor de klas te staan door jouw expertise te combineren met die van een collega? Wil je meer samenwerken in je schoolteam? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van teamteaching? Vraag je je af op welke manier teamteaching succesvol kan zijn? Wil je weten waarom andere scholen ermee starten? 

Teamteaching kan verschillende vormen aannemen, wil je weten wat er allemaal mogelijk is? Ben je benieuwd naar de do's en don'ts? Tijdens deze workshop introduceren we jullie in deze materie.