Doelstelling

Levenslang leren is een professionele noodzaak voor alle betrokkenen bij onderwijs. Het maakt van ons allen Partners in Leren. Intussen is ons vernieuwde stageconcept ‘Smart’ op kruissnelheid! Wat fijn dat u samen met ons, als partner in ons Smart-netwerk, op weg ging! We vinden het van belang dat docenten uit de lerarenopleiding en directies en mentoren uit het werkveld elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en elkaar informeren en inspireren. We luisteren ook graag naar jullie ervaringen met betrekking tot onze vernieuwde manier van samenwerken in ons Smart-netwerk.
 

Doelgroep

Specifiek voor directeurs, schoolmentoren en (klas)mentoren van onze eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten.
 

Programma

Het hoofdthema voor die dag is 'Samen sterk opleiden' en 'Leren met en van elkaar', even stilstaan bij de gang van zaken en tijd maken om de werking te evalueren. 

09.30 uur tot 12.15 uur

 • Krachtlijnen van het Smart-concept en korte terugblik op het eerste werkjaar
 • Sessies in deelgroepen: feedback van klasmentoren en directies m.b.t. hun ervaringen met Smart. 

12.15 uur tot 13.30 uur - zomerse lunch

13.30 uur tot 15.30 uur: keuze uit een aantal workshops. Kies er één.

   • Workshops A en B : aanbod specifiek voor directeurs, schoolmentoren en beleidsondersteuners:
   • Workshops 1, 2 , 3 en 4: aanbod specifiek voor klasmentoren.
    I
    ndien gewenst kunnen directeurs, schoolmentoren of beleidsondersteuners
    zich ook inschrijven voor workshop 1, 2 of 3.  

    

   Workshops


   Workshop A - Startkracht! Maak werk van een krachtig aanvangsbeleid voor startende leerkrachten! 
   Leen Permentier
   Wil je weten hoe je de aanvangsbegeleiding in je school kan organiseren zodat het je personeels- en schoolbeleid ondersteunt? Ben je op zoek naar een manier om starters op een zelfstandige, zinvolle en gedifferentieerde manier te laten werken aan hun eigen professionalisering?  Ontdek in deze sessie wat Startkracht! kan betekenen voor de ondersteuning van beginnende leraren in jouw school. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag gaan met Startkracht! Elke deelnemer verkent in deelgroepen het instrument. We gaan bovendien dieper in op randvoorwaarden en succesfactoren bij aanvangsbegeleiding van leerkrachten.  
    
   Workshop B - Betrokkenheid bij assessment: elke leerling doet ertoe!
   Lien Desmet en Julie D’Haeyer
   Schoolteams zijn zoekende naar manieren om zo veel mogelijk leerlingen tot leren te brengen. We nemen je mee in ons onderzoek dat gaat over het betrekken van élke leerling bij assessment. Op basis van onze literatuuranalyse en semi-gestructureerde interviews met beleidsmedewerkers en leerkrachten uit zes diverse scholen, kwamen we tot voorbeelden die inspirerend en ondersteunend werken om élke leerling te betrekken bij assessment. Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek is de InspiLeertool waarmee teams zelfstandig aan de slag kunnen gaan binnen dit thema. In deze reflectiesessie gaan we aan de slag met de InspiLeertool en betrekken we daarin graag jullie ervaringen.  
    
   Workshop 1 - Op weg naar meesterschap met twee modellen tegelijk
   Said Dnoub en Miet Vande Casteele
   Tijdens deze sessie maak je kennis met het pedagogisch en didactisch model dat in onze opleiding wordt gebruikt. Aan de hand  van voorbeelden wordt bekeken op welke manier de verschillende componenten aan bod komen in ons onderwijs en hoe deze met elkaar in verbinding staan. 
    
   Workshop 2 - Teamteachen (basis) : samen onderweg - een leidraad voor de praktijk
   Geert Kraeye
   Wil je leerlingen nog beter kunnen begeleiden bij het leren? Hoop je sterker voor de klas te staan door jouw expertise te combineren met die van een collega? Wil je meer samenwerken in je schoolteam? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van teamteaching? Vraag je je af op welke manier teamteaching succesvol kan zijn? Wil je weten waarom andere scholen ermee starten? 
   Teamteaching kan verschillende vormen aannemen. Tijdens deze workshop introduceren we de verschillende vormen van teamteaching en belichten we de do's en don'ts.  Je krijgt verschillende praktijkvoorbeelden en gaat in overleg met collega's van de andere Smart-scholen. 
    
   Workshop 3 - Teamteachen (verdieping) : uitwisseling rond de implementatie van teamteaching
   Saar Callens en Veerle Amelinckx
   Heb je reeds kennis van de verschillende vormen van teamteaching en ken je de belangrijkste do’s en don’ts?  Wil je verder in interactie rond de implementatie van teamteaching in je klas of op je school?
   Tijdens deze workshop ga je aan de hand van de ‘teamteach-babbelkaartjes’, ontwikkeld door de Arteveldehogeschool, in samenwerking met Katholiek onderwijs Vlaanderen, in gesprek met elkaar.  De kaartjes lokken communicatie en reflectie uit rond thema’s zoals visie, samenwerkingsafspraken, praktische organisatie en begeleiding.  Ze zijn zowel bruikbaar voor collega’s die graag willen starten met teamteaching als voor teamteachers die al een tijdje ervaring hebben.  Via deze werkvorm beogen we dat jullie zoveel mogelijk ervaringen delen en inspiratie opdoen om verder op weg te gaan met teamteaching in de school, met je collega of met de student(en).
    
   Workshop 4 - Coachen: de basis
   Els Moonen en Julie Melis - Anke Dewilde en Philip O’Neill - Annekatrien Depoorter en Elke Brys
   Coaching, waarover gaat dat nu eigenlijk? En wat maakt iemand dan een goede coach? Hoe werk ik vanuit belangstelling en hoe ga ik om met hindernissen tijdens een gesprek? Tijdens deze basissessie coachen bieden we een kader aan en gaan we actief aan de slag. Je oefent direct de geziene inhouden en vaardigheden in zodat je ze meteen kunt inzetten voor de begeleiding van je Smart-student. 
    

    

   Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt.