Inhoud

We gaan op zoek naar de handvatten om een veilig klimaat te creëren. Preventie is hier het sleutelwoord. We bouwen in deze sessies een klimaat uit waar het veilig is om op te groeien. Op die manier kunnen we moeilijkheden snel opsporen en ontdekken en mogelijke problemen van bij het prille begin aanpakken.

De brede ontplooiing van kinderen hangt in hoge mate af van hun welbevinden. Wanneer kinderen niet goed in hun vel zitten, remt dit hun ontwikkeling af of verlamt het ze zelfs helemaal. Ook voor leerkrachten wordt het dan bijzonder lastig: je wil hen wel helpen, maar je staat machteloos tegenover zulke hevige emoties. Het wordt een grote uitdaging om een kind zijn gevoelens te leren uiten om er zo achter te komen waar het kind mee worstelt. Inzetten op het groeiproces van dit socio-emotionele leren is één van onze kernopdrachten.

In deze sessies willen we zicht krijgen op het proces dat kinderen nu precies doorlopen op het vlak van die socio-emotionele ontwikkeling. We maken kennis met de 5 (+1) ontwikkelingsdomeinen en kijken hoe we daar doelgericht kunnen in ondersteunen, zonder te willen vervallen in lesjes ‘sociale vaardigheden’.

Met hun gedrag vertellen kinderen ons iets over hun ontwikkeling. Het is onze uitdaging om achter het gedrag op zoek te gaan naar de functie van dit gedrag, om beter inzicht te krijgen wat dit kind ons duidelijke wil maken, wat het met dit gedrag wil bereiken. Eens we hier een beter zicht op hebben, is het een kunst om hierover met het kind te communiceren. We bekijken hoe we ons echt kunnen openstellen voor het verhaal van kinderen, hoe we vooroordelen en voorwaarden opzij kunnen schuiven om écht te horen wat er wordt gezegd. Op die manier komen we samen met het kind tot het inzicht welke vaardigheden ze ontbreken en hoe we hen kunnen helpen om deze onder de knie te krijgen. We oefenen het aanleren van vaardigheden en competenties met concreet hanteerbare technieken.

We vertrekken vanuit concrete casussen en situaties en ook jullie dagdagelijkse ervaringen staan centraal in het geheel.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,…