Inhoud

Tijdens deze studienamiddag willen we nagaan of het sociaal werk wel immuun is voor dat neoliberale denken. Of rukken ook hier de neoliberale taal en praktijken binnen? Om trouw te blijven aan zijn democratiserende opdracht, moet het sociaal werk hier kritisch en alert blijven.

Raf Debaene, die hiermee voor de laatste keer optreedt als docent filosofie aan de opleiding sociaal werk van Arteveldehogeschool, opent deze namiddag met een lezing geïnspireerd op het werk van Wendy Brown en Jacques Rancière. Rudi Roose, Thiska Van Durme en Herman Peeters maken hierbij aanvullende en kritische beschouwingen en natuurlijk verwachten we reacties uit het publiek.

Programma

 • 13.30u: Onthaal
 • 13.45u: Introductie: Reyhan Görgöz (Arteveldehogeschool)
 • 14.00u: Deel 1.  Symposium ‘Sociaal werk in neoliberale tijden’
  • Ruimte voor de democratiserende opdracht van het sociaal werk  (Raf Debaene, docent filosofie opleiding sociaal werk Arteveldehogeschool)
  • Commentaren  door Herman Peeters (Gezondheidsbevordering CM Midden-Vlaanderen), Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek UGent) en Thiska Van Durme (Jong Gent in Actie).
  • Reactie Raf Debaene 
  • Vragen en discussie
 • 16.00: Pauze
 • 16.15: Deel 2. Filosofische reflecties bij het afscheid van Raf Debaene
 • 16.45: Slotwoord (Ignaas Devisch) en receptie

Doelgroep

Sociaal werkers, beleidsmedewerkers, filosofen, studenten, docenten

Lesgevers

Raf Debaene is docent filosofie aan de opleiding sociaal werk van Arteveldehogeschool. Vanuit zijn belangstelling voor de ideologische en politieke grondslagen van sociaal werk en onderwijs publiceerde hij onder meer ‘Ieders talent maakt iedereen content’ in: Oikos nr. 66, 3/2013 en ‘Vermaatschappelijking van de zorg. Beschaven of besparen?’ in: Alert, 2014(5):32-38. Hij verzorgde ook een vertaling van Juan Luis Vives’ ‘De subventione pauperum:  Juan Luis Vives, Over de hulp aan de armen’, Klement, 2015.