Inhoud

Spelen is voor kinderen de drager van leren en een hefboom voor zorg. We staan stil bij enkele belangrijke elementen voor een zorgkader in het basisonderwijs met ruimte voor spel en ontwikkeling.

  • Wat zien we en wat willen we? We onderzoeken onze eigen visie op ‘spel’ en laten ons inspireren door het ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs.
  • Hoe kunnen we eraan werken? Spel en spelbegeleiding in de klas en op school. We onderzoeken en analyseren het spelgedrag van kinderen en de kansen voor een gerichte spelbegeleiding.

We geven aanzetten voor spelbegeleiding en handelingsplannen: spelaanbod en spelbegeleiding bij diverse spelvormen en handelingsplannen vanuit spel.

Tijdens de laatste sessie presenteert elke deelnemer een voorstel voor eigen aanpak in de werksituatie en krijgt feedback van de groep

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

De sessies zijn vooral bedoeld voor

  • wie werkt in het gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs, in een speelleerklas, als leerkracht of als (zorg/gok)begeleider.
  • iedereen die spelbegeleiding belangrijk vindt om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.