Een grondige opfrisser hoe te starten in SPSS en hoe de meest courante statistische analyses uit te voeren

Inhoud

 • Invoeren of importeren van data in data view,
 • klaarzetten van de variabelen in variable view
 • Data clean(s)ing
 • Select cases, compute variable, recode into (new) variable, …
 • Beschrijvende statistiek: frequentietabellen, kruistabellen, gemiddelden, …
 • Testen: chi kwadraat, t-tests, one-way anova, correlatie
 • Grafieken (in Excel)
 • Theorie en oefeningen
 • Mogelijkheid tot uitbreiding Factor Analyse, cronbach alpha, …

Doelstelling en methode

Er wordt afwisselend gedoceerd en ingeoefend. Cursisten mogen gerust op voorhand een eigen klein onderzoek uitvoeren en de data daarvan meebrengen om er tijdens de workshop mee aan de slag te gaan. De cursist kan aan onze hogeschool, gedurende de workshop, in SPSS werken en oefenen.

Na deze opleiding ken/kun je

 • De terminologie ‘significantie’, statistiek, vergelijkingen, analyses, …
 • Een bestaande excel datasheet omzetten in SPSS
 • Dataview en variable view instellen en opkuisen
 • Data manipuleren (recode, compute)
 • Data analyseren
 • Verbanden zoeken (kruistabellen, chi kwadraat, correlaties, gemiddelden vergelijken)
 • Verbanden rapporteren
 • Verbanden en data visualiseren

Doelgroep

Mensen die al SPSS kregen en een korte opfrisser nodig hebben + extra zaken aangeleerd krijgen. De deelnemers moeten inzicht hebben in data, in Excel, weten wat records zijn (rijen) en wat variabelen zijn (kolommen).

Lesgever

Vicky Franssen

 • Gedoctoreerd Sociaal/Experimenteel psychologe.
 • Docente (markt)onderzoek, statistiek en groepsdynamica in de opleiding Bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool te Gent.
 • Onderzoeker: deed onderzoek naar informatiedeling bij kleine taakgerichte groepen, cognitieve tijdschattingen, sociale media, sociale netwerken, deelinitiatieven en de deeleconomie, marketingacties bij KMO’s, digitale stress, levenslang leren, … en schreef reeds mee aan allerlei projecten (bv., over akoestische systemen, werken na pensioen, beeldbellen in de sociale sector, educatieve pakketten bij wondverzorging, de commons, …).

Haar werk, onderzoek en opinies (als sociaal psychologe en over sociale media, sharing of digitale stress) verscheen o.a. in enkele peer reviewed A1 tijdschriften en in de binnenlandse pers (Ad Rem, Knack, De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Kruitfabriek op VIER, Feeling, Plus Magazine, Wetenschapscafé, ...).