De cursist managet een eigen ergotherapeutische praktijk/werkomgeving

Les 1 - 16/9/2016: wat zijn de startersvoorwaarden?

 • Kennismaking, verwachtingen module en doelstelling (wat willen ze bereiken na volgen module)
 • Profiel cursist op vlak van ondernemende competenties
 • Algemene startvoorwaarden
 • Specifieke (beroepsbekwaamheid)
 • Erkenningen, vergunningen?
 • Stappenplan om een zaak te starten
 • Getuigenissen  van zelfstandige ergotherapeuten + hun verhaal (storytelling) - tips & tricks
 • Project per cursist in kaart brengen via brainstormtechnieken, business model canvas

Les 2 - 30/9/2016: idee uitwerken

 • Via GPS methode Flanders DC idee uitwerken rekening houdend met huidige trends in de sector
 • Projectidee vorm geven in het Business Model Canvas met oog voor: doelgroep, meerwaarde (USP), wat heb je nodig, kanalen communicatie, media, partners, inkomsten- uitgaven
 • Storytelling en idee leren pitchen/verkopen

Les 3 - 14/10/2016: idee vermarkten

 • Service Design thinking
 • Marktonderzoek
 • Marketingcommunicatieplan
 • Salestechnieken
 • Negotiatietechnieken

Les 4 - 28/10/2016: idee visualiseren

 • Tastbaar maken van je idee
 • Naamkaartjes ontwikkelen
 • Promomateriaal
 • Marketingcommunicatie verder vorm geven
 • Social Media
 • Omgaan met klanten en klachten

Les 5 - 18/11/2016: financiële & juridische plaatje

 • Structuur
 • Fiscale gevolgen
 • Financieel plan
 • Juridisch
 • Verzekeringen - aansprakelijkheid
 • Nomenclatuur (expert)
 • Deontologie (expert)

Les 6 - 2/12/2016: leiderschap & organisatie

 • In team werken
 • Met personeel werken
 • Organisatie

Les 7 - 16/12/2016: coaching en werken aan haalbaarheidsstudie/business planning

 • Via coaching upgraden businessplan/haalbaarheidsstudie
 • Externe coaches
 • Voorbereiden assessment
 • Vervolgondersteuning in het landschap van ergotherapie op vlak van ondernemerschap

Les 8 - 27/1/2017: presentatie/assessment

 • Presenteren via Pitch + financieel plan van projectidee aan jury
 • Werkstuk verdedigen
 • Bijsturen waar nodig
 • Evaluatie met tips en tricks

 

Lesdagen:

 • Lesdag 1: 16 september 2016
 • Lesdag 2: 30 september 2016
 • Lesdag 3: 14 oktober 2015
 • Lesdag 4: 28 oktober 2016
 • Lesdag 5: 18 november 2016
 • Lesdag 6: 2 december 2016
 • Lesdag 7: 16 december 2016
 • Presentatie/assesmentdag: 27 januari 2017