De prevalentie van stotteren bij jonge kinderen bedraagt ongeveer 1,4%. Steeds meer kinderen worden bovendien in een meertalige context opgevoed. Het spreekt bijgevolg voor zich dat we in onze praktijk ook meer en meer geconfronteerd worden met meertalige kinderen die stotteren.
 

Programma

De voormiddag bestaat uit een (interactief) theoretisch luik. Hierin komt de meest recente literatuur aan bod. Van hieruit wordt - met ICF als referentiekader - op zoek gegaan naar suggesties voor diagnostiek en therapie bij meertalige kinderen die stotteren. De namiddag bestaat uit intervisie volgens de incidentmethode. Deelnemers krijgen de kans een casus in te brengen die vervolgens in kleine groepjes besproken wordt.
 

Doelgroep

Stottertherapeuten