Inhoud

Wat kan vrijwilligerswerk voor mij betekenen? Moet ik mijn vrijwilligersvergoeding ergens aangeven? Kan ik zonder een verblijfsvergunning vrijwilligerswerk doen? Deze studievoormiddag geeft antwoord op deze en andere vragen als je vluchtelingen wil toeleiden naar vrijwilligerswerk als organisatie, als begeleider of als geëngageerde burger. We presenteren een wegwijzer, een checklist en een bundeling van inspirerende verhalen.

Programma

9.00 u: Onthaal

9.30 u:

  • Verwelkoming
  • Voorstelling resultaten onderzoek
  • Voorstelling instrumenten: checklist, wegwijzer, weebly
  • Aandachtspunten bij vrijwilligerswerk door vluchtelingen

11.00 u: Pauze

11.20 u: Panelgesprek met vluchtelingen en vrijwilligersorganisaties

12.15 u: Receptie

Doelgroep

Voor wie vluchtelingen wil toeleiden naar vrijwilligerswerk:

  • Beroepskrachten bij een OCMW, een opvangcentrum, dienst voor integratie en inburgering, taalleerkrachten ...
  • Burgers en burgerinitiatieven die met vluchtelingen op stap gaan als buur, buddy, in een middenveldorganisatie, parochie ...

Instrumenten

​Alle deelnemers aan de studiedag krijgen een gedrukte versie van de wegwijzer en checklist.

Lesgevers

  • Marie Gildemyn
  • Hilde Ingels
  • Geert Matthys
  • Thomas Thys